"Програма Достъп до информация":

Премахването на касационното обжалване на екооценките тежко нарушава конституцията

Премахването на касационното обжалване на екооценките тежко нарушава конституцията

Има няколко тежки конституционни нарушения в законопроекта, с който гражданите се лишават от възможност за касационно обжалване на оценките за въздействие върху околната среда (ОВОС) на големите инфраструктурни проекти. Такава позиция обяви правозащитната организация "Програма Достъп до информация" (ПДИ) в сряда, когато поправките минаха на първо четене в парламента.

Според вносителите от ГЕРБ корекциите целят "избягване на дългите и тежки (съдебни) процедури", но не отчитат, че контролът за законност върху действията на администрацията е израз на правовата държава, напомня ПДИ.

"В мотивите на законопроекта не е отбелязано, че се предприема ограничение на основни права, гарантирани с Конституцията (чл. 55), Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, влязла в сила за Република България, правото на ЕС – Директива 2011/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета", отбелязва организацията.

Един от основните проблеми на проекта е, че изключването на касационното обжалване ще се решава от Министерския съвет. В същото време Конституцията недвусмислено посочва, че това може да се реши само от Народното събрание.

"Това правомощие на Народното събрание не може да бъде делегирано предвид основния принцип на правото за забрана делегираното правомощие да се преотстъпва на друг държавен орган, камо ли на орган в системата на друга власт. Следователно предлаганото изменение е в нарушение на Конституцията", казва ПДИ.

Дори и парламентът обаче не може да изключва от обжалваемост актове, които засягат основни конституционни права. Именно такива актове са оценките за въздействия върху околната среда, защото конституцията гарантира право на гражданите на здравословна и благоприятна околна среда.

"Буди недоумение законодателният подход, при който от съдебно обжалване пред касационна инстанция се изключват инвестиционни предложения за обекти от национално значение, а обратно – остава такова обжалване за по-малките и незначителни инвестиционни предложения", допълва ПДИ.

Организацията отбелязва още, че законопроектът е обсъден от водещата парламентарна комисия само два дни след внасянето му в парламента, което е остро нарушение със Закона за нормативните актове (срокът по закон е 30 дни). Към проекта няма предварителна оценка, което също противоречи на законовото изискване.

"Дори от мотивите към законопроекта не става ясно колко са обектите с национално значение, по отношение на които се изключва касационното обжалване, кои са, колко обжалвания на административни актове за одобряване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) са осъществени по тях през последните 15-20 години, какъв е резултатът от тях. По този начин не става ясно за заинтересованите граждани и юридически лица какъв е обхватът на въздействието на планираните законодателни промени, а стои съмнението, че това не е било ясно и на вносителите", се казва в позицията на организацията.

В сряда парламентът гласува на първо четене промените в Закона за опазване на околната среда, с които се дава "бърза писта" за строежите на магистралите. Проектът събра 103 гласа "за" от всички парламентарни групи. Единствено депутатът от ГЕРБ и бивш министър на икономиката и енергетиката Делян Добрев е гласувал "против". По-голямата част от групата на БСП са се въздържали (26 депутати).

Поправките предвиждат премахване на касационното обжалване (пред петчленен състав на Върховния касационен съд) на оценката за въздействието на околната среда (ОВОС) за важни национални обекти като ядрени централи, строителство на автомагистрали, първокласни пътища и пр., а произнасянето на съда по жалба да има краен срок от шест месеца. В момента производството е на две съдебни инстанции и няма срок за произнасяне на съда.

Вносители на предложенията за промени в Закона за опазване на околната среда са трима депутати от ГЕРБ – председателят на правната комисия Данаил Кирилов, бившият министър на околната среда Ивелина Василева и Станислав Иванов.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?