Премахват се обществените поръчки за липсващи у нас лекарства без алтернатива

Премахват се обществените поръчки за липсващи у нас лекарства без алтернатива

Лекарства, които липсват на българския пазар и нямат алтернатива, ще бъдат купувани от болниците без обществена поръчка. Това предлагат депутатите от ГЕРБ Даниела Дариткова и Данаил Кирилов с промени в Закона за обществените поръчки.

Сега Законът за лекарствените продукти предвижда, че когато дадено лекарство не се разпространява на българския пазар и то е единствена опция за лечение на дадено заболяване, то може да се внесе и прилага за нуждаещите се пациенти, ако е разрешено за употреба в друга страна-членка на ЕС и у нас.

Всяка година по предложение на болниците министърът на здравеопазването утвърждава списък с въпросните медикаменти и те се доставят за нуждаещите се пациенти. Сега депутатите от ГЕРБ предлагат за лекарствата от този списък болниците да не провеждат обществени поръчки.

Мотивите им са, че "лекарствените продукти в списъка се прилагат предимно за лечение на редки заболявания, чието лечение е без налична алтернатива в страната".

"Спецификата и честотата на разпространение на тези заболявания определят липсата на възможност за прогнозиране и планиране на обществена поръчка", се казва в мотивите.

Проверка в списъка обаче показва, че в него попадат далеч не само лекарства за редки заболявания, но и много продукти за масова употреба, които обаче липсват у нас, защото са изтеглени от производителите по икономически или други причини.

В списъка с около 30 продукта например фигурират основни химиотерапевтици, прилагани в множество схеми за лечение на онкологични заболявания, най-употребяваният анестетик Лидокаин, диуретикът Фуроземид, а също антибиотици, медикаменти за епилепсия и др.

Действително снабдяването на болниците с някои от лекарствата в списъка в момента е затруднено и въпреки че съществува ред, по който те да си ги набавят, това не се случва заради проблеми с обществените поръчки като закъснения, неявили се кандидати и прочие. Някои болници дори карат пациентите да си купуват липсващите лекарства, въпреки че са длъжни да им ги осигурят и те се покриват от здравната каса.

Според депутатите провеждането на поръчка за тези продукти дори в най-кратки срокове има отрицателно отражение върху пациентите, нуждаещи се от незабавно лечение.

"Списъкът с лекарствените продукти е динамичен. Освен, че се изготвя ежегодно, той може да претърпи и промени през годината в зависимост от промяната на регистрационния статус на продуктите и нуждите на лечебните заведения", се казва в мотивите към предложението.

Освен това депутатите обясняват, че лекарствените продукти от списъка не подлежат на ценова регулация от държавата и в голяма част от случаите имат един или малък брой доставчици, което изключва наличието на конкуренция между тях.

"Това обезсмисля провеждането на обществена поръчка, чиято цел е в условията на пазарна конкуренция да бъде осигурена доставка на стоки при максимално изгодни условия", допълват те.

Споделяне
Още по темата
Още от България

Бихте ли летували във вилната зона на парк "Росенец" край Бургас?