Премахват се обществените поръчки за липсващи у нас лекарства без алтернатива

Премахват се обществените поръчки за липсващи у нас лекарства без алтернатива

Лекарства, които липсват на българския пазар и нямат алтернатива, ще бъдат купувани от болниците без обществена поръчка. Това предлагат депутатите от ГЕРБ Даниела Дариткова и Данаил Кирилов с промени в Закона за обществените поръчки.

Сега Законът за лекарствените продукти предвижда, че когато дадено лекарство не се разпространява на българския пазар и то е единствена опция за лечение на дадено заболяване, то може да се внесе и прилага за нуждаещите се пациенти, ако е разрешено за употреба в друга страна-членка на ЕС и у нас.

Всяка година по предложение на болниците министърът на здравеопазването утвърждава списък с въпросните медикаменти и те се доставят за нуждаещите се пациенти. Сега депутатите от ГЕРБ предлагат за лекарствата от този списък болниците да не провеждат обществени поръчки.

Мотивите им са, че "лекарствените продукти в списъка се прилагат предимно за лечение на редки заболявания, чието лечение е без налична алтернатива в страната".

"Спецификата и честотата на разпространение на тези заболявания определят липсата на възможност за прогнозиране и планиране на обществена поръчка", се казва в мотивите.

Проверка в списъка обаче показва, че в него попадат далеч не само лекарства за редки заболявания, но и много продукти за масова употреба, които обаче липсват у нас, защото са изтеглени от производителите по икономически или други причини.

В списъка с около 30 продукта например фигурират основни химиотерапевтици, прилагани в множество схеми за лечение на онкологични заболявания, най-употребяваният анестетик Лидокаин, диуретикът Фуроземид, а също антибиотици, медикаменти за епилепсия и др.

Действително снабдяването на болниците с някои от лекарствата в списъка в момента е затруднено и въпреки че съществува ред, по който те да си ги набавят, това не се случва заради проблеми с обществените поръчки като закъснения, неявили се кандидати и прочие. Някои болници дори карат пациентите да си купуват липсващите лекарства, въпреки че са длъжни да им ги осигурят и те се покриват от здравната каса.

Според депутатите провеждането на поръчка за тези продукти дори в най-кратки срокове има отрицателно отражение върху пациентите, нуждаещи се от незабавно лечение.

"Списъкът с лекарствените продукти е динамичен. Освен, че се изготвя ежегодно, той може да претърпи и промени през годината в зависимост от промяната на регистрационния статус на продуктите и нуждите на лечебните заведения", се казва в мотивите към предложението.

Освен това депутатите обясняват, че лекарствените продукти от списъка не подлежат на ценова регулация от държавата и в голяма част от случаите имат един или малък брой доставчици, което изключва наличието на конкуренция между тях.

"Това обезсмисля провеждането на обществена поръчка, чиято цел е в условията на пазарна конкуренция да бъде осигурена доставка на стоки при максимално изгодни условия", допълват те.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Как да се подходи с новата детска болница?