Премиера: Нова книга ни запознава защо говорим на езика, на който говорим

Премиера: Нова книга ни запознава защо говорим на езика, на който говорим

Как възникват и изчезват езиците? Защо някои от тях се говорят само сред шепа хора в рамките на няколко поколения и след това "умират“, а други завладяват хиляди хора по света всеки ден? Каква е връзката между езиците, историята и еволюцията?

"Кратка история на езиците“ (ИК "Изток-Запад“) на шведския лингвист проф. Торе Янсон се занимава с тези и още редица въпроси, свързани с езиците и тяхната роля в хода на историята.

Езиците са безценно богатство за всеки, който ги владее. Едни "живеят” само няколко поколения, докато други съществуват хилядолетия. Някои се говорят едва от шепа хора, а други – от стотици милиони. Въпреки че много от езиците днес спадат към едни и същи езикови групи, между тях има и огромни разлики.

В изследването "Кратка история на езиците“ проф. Янсон проследява произхода на езиците – как се появяват и изчезват, от какво зависят различните им съдби, от какво се влияят и т.н.

Ученият набляга на неразривната връзка между език и история. Езиците, твърди Янсон, се повлияват от историческите събития, но и те често зависят от езика, на който хората говорят.

Разкритията в "Кратка история на езиците“ поставят акцент върху ролята на езиците в хода на историята и еволюцията на човека. Разгледани са няколко исторически периода (от праисторията до далечното бъдеще) и много езици, за да се покажат миналите и настоящите взаимодействия между тях при различни обстоятелства. Редица примери илюстрират по интересен начин някои от основните тенденции в отношенията между езика и историята.

Граничната зона между лингвистика и история е доста пренебрегвана като област за научни изследвания и до момента почти няма опити за нейното систематизиране. Това, което Янсон излага в "Кратка история на езиците“ за основните тенденции в тази област, до голяма степен произтича от дългогодишния опит на учения в сферата на лингвистиката.

Той следва класическа филология в университета в родния си град Стокхолм, Швеция, защитавайки докторска степен по латински език през 1964 г. Академичното му развитие преминава през различни преподавателски и изследователски длъжности в университети в Лос Анджелес и Стокхолм, както и към Шведския съвет за изследвания в областта на хуманитарните и социалните науки.

В университета в Гьотеборг Янсон преподава латински език, а по-късно и африкански езици. Автор е на няколко книги и голям брой статии в областта на латинския език, общото езикознание, фонетиката и африканските езици.

"Кратка история на езиците“ съдържа карти на различните индоевропейски езици и езиците банту, които се говорят в различните краища на Европа, Африка и света.

Споделяне

Още от Общество

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?