Премиерът лично ще следи министерствата на финансите и външните работи

Премиерът лично ще следи министерствата на финансите и външните работи

Служебният премиер Георги Близнашки определи в четвъртък окончателните ресори на своите трима вицепремиери, съобщи правителствената информационна служба. Премиерът Близнашки лично ще координира работата на министрите на външните работи и на финансите.

Вицепремиерът Екатерина Захариева е и министър на регионалното развитие. Тя ще отговаря още за работата на министрите на икономиката и енергетиката, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на земеделието и храните, както и на околната среда и водите.

Едновременно с това Захариева ще отговаря за взаимодействието на правителството с енергийния регулатор (ДКЕВР), Комисията за регулиране на съобщенията, патентното ведомство, агенциите за ядрено регулиране и за приватизация и следприватизационен контрол, както и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков ще координира дейността на министрите на образованието и науката, младежта и спорта, на културата и на здравеопазването. Той отговаря също за работата на Държавната агенция за закрила на детето, Националния компенсационен жилищен фонд, Националния статистически институт, както и националните агенции за оценяване и акредитация и за професионално образование и обучение.

Правосъдният министър Христо Иванов ще е силов вицепремиер. Той ще следи дейността на министрите на отбраната и на вътрешните работи и ще наблюдава ДАНС, Държавна агенция "Технически операции", Държавната агенции за бежанците, "Държавен резерв и военновременни запаси", както и на БОРКОР.

На вицепремиера по управление на средствата от Европейския съюз Илияна Цанова е поверено осъществяването на контрол върху дейността на Държавната агенция за българите в чужбина.

Споделяне

Още от България