Премиерът обеща да не допусне генно-модифицирани организми

Премиерът обеща да не допусне генно-модифицирани организми

България няма да допусне генно-модифицирани организми (ГМО) на територията на страната, заяви във вторник премиерът Бойко Борисов по повод приетите на първо четене поправки в Закона за ГМО,у свалящи общата забрана върху освобождаването на такива организми в околната среда. Корекциите предизвикаха острите протести на фермери, потребителски и родителски организации. Противниците на ГМА се събраха на два митинга – по време на гласуването на промените и преди два дни.

Приемаме само това, което Европейската комисия и Европейският съюз искат задължително като закон, заяви министър-председателят. Според него на хората трябва да се обясни много ясно, че става въпрос за изискване на Брюксел и че ГМО у нас няма да се допуснат.

“Не бива изобщо да се спекулира, аз съм против, правителството е против, но трябва да направим това гласуване, тъй като в началото на годината ЕС пуска пакет от поправки и закони, които трябва да бъдат направени задължително”, посочи Борисов.

В същото време от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) коментираха, че страховете от поправките в закона са неоснователни и е невярно тълкуването, че със законопроекта се либерализира продажбата на храни и фуражи, съдържащи генетично модифицирани съставки. От ековедомството заявиха, че засаждането на култури с търговска цел няма да се разрешава

Законът за генетично модифицираните организми не третира храни и фуражи, заявиха от МОСВ. В обхвата на разглеждания в парламента закон влизат лабораторни научни изследвания и освобождаване в околната среда, което означава единствено полеви опити с научни цели, а не засаждане на ГМО култури с търговска цел, нито с цел използване в храни, фуражи и лекарства.

Режимът дори се затягал

От министерството припомниха, че актуализацията на закона се налага, за да се въведат европейските изисквания. Уеднаквявайки процедурите, България се присъединява към системата за контрол вътре в ЕС, с което процесът не само че не се либерализира, а напротив – въвежда се допълнителна превенция на европейско ниво, се посочва в съобщение на МОСВ.

Предвижда се всяко заявление за полеви опити с ГМО да се разглежда поотделно, за всеки конкретен случай, като документите ще се разглеждат от Европейската комисия и по тях трябва да изкажат становище и останалите държави членки на ЕС.

Досието на всеки случай с оценка на риска за околната среда ще се разглежда от независима комисия от 15 хабилитирани учени от БАН и университетите в България. В тази комисия като наблюдатели има и представители на неправителствените организации и процедурата е достатъчно строга преди да се разреши евентуалното освобождаване на ГМО в околната среда за полеви опити.

С проектозакона се предвижда да отпадне забраната, въведена за няколко ГМО култури за цели, различни от храни, фуражи и лекарства, като остава режимът за издаване на разрешителни за всеки конкретен случай, обясниха от екоминистерството.

Отпада и забраната за пускането им на пазара, тъй като това е процедура, която се осъществява на европейско ниво с участието на всички държави членки. Преди да се издаде разрешение за пускане на пазара на даден ГМО продукт за цели, различни от храни, фуражи и лекарства, се извършва съгласуване с всички държави членки и с ЕК. При липса на възражения издаденото разрешение за пускане на пазара е валидно за територията на целия ЕС.

Редица ограничения, съществуващи в сегашния Закон за ГМО, се запазват, а в допълнение след консултации с неправителствените организации и научните среди се предвижда и въвеждането на допълнителни ограничения.

Ограничения за НАТУРА

Остава забраната за освобождаване в околната среда в зоните от националната екологична мрежа Натура 2000, както и в определен буферен пояс около зоните в зависимост от конкретната култура, както и около полета с култури, отглеждани по биологичен и конвенционален начин.

Въвежда се и предпазна клауза, според която страната ни може да забрани пускането на пазара на определен ГМО продукт, разрешен в рамките на ЕС, ако на основа на нови научни данни и доказателства установи, че този продукт би имал неблагоприятно въздействие върху околната среда или човека.

Обсъжда се България да има възможност да активира предпазната клауза, ако такава е въведена за даден ГМО продукт в друга държава – членка на ЕС, допълниха от ведомството.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?