Премиерът призна пълната енергийна зависимост от Русия като риск

Премиерът Сергей Станишев каза, че зависимостта на България от внос на природен газ и суров нефт е практически пълна и има традиционно едностранна насоченост към Русия. Природният газ се доставя у нас по едно трасе, чийто капацитет е запълнен и от един доставчик - Русия. Липсват междусистемни връзки между България и съседните страни. Наред с това, все още не са налице работещи механизми на ниво "ЕС" за солидарни действия при ограничаване или спиране на газовите доставки за държавите членки, както и координирана външна енергийна политика на ЕС към трети държави.

Това каза премиерът Сергей Станишев пред парламента в петък, изреждайки рисковете за енергийната сигурност на страната, за които бе попитан от лидера на ДСБ на Иван Костов.

Като други рискове Станишев посочи климатичните промени, увеличаващата се зависимост от внос на ресурси и енергия и от нарастващите енергийни цени.

Той информира, че повече от 70 процента от брутното си потребление на енергия България осигурява чрез внос.

Лигнитните въглища в България са единственият местен компактен енергиен ресурс за производство на електроенергия и са източник на енергийна независимост и дългосрочна трудова заетост, каза Станишев. В същото време те са ниско калорични, с високо съдържание на сяра, прах и азотни окиси и електрическата енергия, произвеждана от тях, е основен емитент на парникови газове. Екологичните ограничения ще доведат до нарастване на производствените разходи и до ограничаване на работата на въглищните централи, каза премиерът.

В отговор на обвиненията на Костов той заяви, че правителството е идентифицирало основните рискове пред енергийната сигурност на страната не след, а преди възникването на проблемите с газовите доставки от началото на януари 2009 г.,

Станишев се позова на разгледания от МС и публикуван на сайта на Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) проект на "Енергийна стратегия наБългария до 2020 г." през ноември 2008 г.

По отношение на природния газ стратегията предвижда изграждането на междусистемни връзки с Турция, Гърция, Сърбия и Румъния, които могат да бъдат осъществени изпреварващо и по-евтино в сравнение с големите транзитни проекти.

Освен това стратегията предвижда сключването на дългосрочни договори за газ със съществуващи доставчици, но и с нови като държави от Каспийския регион, Близкия Изток и Северна Африка. Трябва да нарасне ролята на газохранилищата като инструмент за повишаване на сигурността на снабдяването, изграждането и ползването на терминали за втечнен природен газ, каза още Станишев.

След като той приключи отговора си, Иван Костов му заяви от трибуната, че независимо от приказките, правителството не е свършило и два процента от работата, която е трябвало да свърши и това се доказва от ситуацията с газовата криза.

Костов заяви, че приоритет на всяко правителство трябва да бъде националната сигурност и на този приоритет да са подчинени всички търговски и икономически отношения на страната.

Националната сигурност на страната трябва да бъде защитена като се предотврати пълната зависимост руските газови доставки и възможността за повторното им спиране.

По думите му едно национално отговорно правителство не би допуснало едностранна зависимост от друга държава, която, чрез енергийните си лостове да се меси във вътрешната политика на България, да сваля и качва правителства, да създава партии и пр.

Костов отново заяви, че след като Русия отказва да ратифицира Енергийната харта и транзитния протокол (от който произтичат задълженията ѝ като доставчик към страните потребители от ЕС – бел.ред.), България трябва да настоява пред ЕС да бъде договорена с Русия единна цена на газа и единна цена за транзита, които да важат за всички страни членки.

Костов каза, че именно това би трябвало да направи едно правителство, което е отговорно за съдбата на българския, а не на руския народ, и на няколко пъти повтори, че бъдещето правителство ще направи тези неща.

Станишев репликира, че лидерът на ДСБ е дал важни препоръки за бъдещото правителство, които той ще се постарае да има предвид.

В отговор на репортерски въпрос дали е готово писмото, с което България да иска от ЕС задействане на процедурата по чл. 36 от договора за присъединяване, Станишев каза, че в момента то се подготвя от МИЕ.

Преди седмица с гласовете на БСП, ДПС и "Напред" парламентът реши да се поиска повторно отваряне на III и IV реактор в АЕЦ "Козлодуй" като компенсация за щетите, понесени от България в резултат на едностранно преустановените доставки на руски газ.

Въпреки че България бе най- засегната в ЕС от газовата криза, се оказа, че правителството не е готово с разработени проекти, които да бъдат финансирани от Брюксел, в резултат на което тази седмица за страната бяха отпуснати само 20 млн. евро за изграждане на газова връзка с Гърция. Тези пари освен това не са само за България, а за съвместна реализация с Гърция.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?