Премиерът ще се занимава и с "бумащина"

Регламентът за правомощията на Стоян Ганев, директор на кабинета на премиера, е съгласуван с вицепремиера Лидия Шулева и изготвен от дирекция държавна и правна администрация на МС, каза министърът на държавната администрация Димитър Калчев.

Пред БНР министър Калчев заяви, че няма нищо скандално в ангажиментите на настоящия кабинет за подбор на кадрите. Според него бившият премиер Иван Костов е съвместявал длъжността на премиер и на министър на държавната администрация, а задачите са били ориентирани към главния секретар. Сега от главния секретар задачите се преразпределят между премиера, министъра на държавната администрация и шефа на кабинета, каза още Калчев.

Наскоро правителството прие постановление, с което оряза функциите на главния секретар и министъра на държавната администрация, като прехвърли повече задължения на премиера. Той ще назначава държавните служители, ще решава щатното разписание на администрацията в МС, ще разписва командировките и специализациите на държавните служители в чужбина. С подобни функции се беше самонатоварил и бившият премиер Иван Костов, което, според предишни изявления на министър Калчев, не било особено правилен подход.

Новото разпределение на задачите между премиера и министъра на държавната администрация беше донякъде изненадващ ход, защото предварителните изявления на Стоян Ганев бяха, че премиерът няма да се занимава с бумащина, а със стратегията на управлението.

До края на септември правителството ще е готово с промените в закона за държавния служител, които ще дадат възможност да освободи част от кадрите и да назначи нови. В момента кабинетът се консултира с британски експерти за промените в закона.

Ние сами трябва да решим колко души ще съкратим, каза министърът на държавната администрация Димитър Калчев. В това отношение кабинетът щял да приложи творчество. Според Калчев в закона трябва да има ясни норми и правила за оценка на работата на кадрите. В зависимост от това те няма да се разглеждат като барикадирани служители, а ако се наложи ще се освобождават.

Калчев смята, че сегашният закон за държавния служител е несправедлив по отношение на заплащането, което става въз основа на ценза и прослужените години. Според министъра на практика не се прави оценка на индивидуалния труд и се пренебрегват млади кадри, които нямат необходимия стаж.

Споделяне

Още от България