Пренасочват 15 млн. евро по САПАРД за млечния сектор

За целево прехвърляне на около 15 милиона евро за млечния сектор от първа мярка на САПАРД са се споразумели в сряда участниците в мониторинговия комитет за наблюдение на програмата. Целта е да се концентрират средства в онези сектори на земеделието, пред които европейското законодателство поставя най-много изисквания. Такъв безспорно е млечният сектор, коментира Мирослава Георгиева, директор на Дирекция "Развитие на селските райони и инвестиции" в Министерство на земеделието и горите, цитирана от БТА.

Тя уточни, че средствата ще бъдат набавени частично от т. нар. горска мярка, от мярката за управление на водните ресурси и мярката за техническа помощ, както и от допълнителните средства, договорени по пътната карта, в размер на 30 - 40 процента ежегодно.

Особен акцент е поставен върху мярката за агроекологични действия, тъй като тя ще бъде единствената задължителна мярка след присъединяването ни в Европейския съюз, каза Георгиева. Други мерки, за чието прилагане ще се положат повече усилия, са професионалното обучение и създаването на групи производители. До момента има три такива огранизации, готови да кандидатстват за субсидии пред САПАРД, допълни Георгиева.

С одобрените досега 1823 проекта са договорени над 700 млн. лева субсидии, каза изпълнителният директор на Агенция САПАРД Асен Друмев. До подписването на следващото финансово споразумение може да договорим остатъка от първоначалния бюджет от първа мярка, в размер на около 35 млн. лева, посочи той. Към тази сума депозирани до 15 октомври са 139 броя проекти на инвестиционна стойност 115 млн. лева.

Към днешна дата изпълнените проекти по сключените договори са вече 810. Изплатената субсидия по тях е в размер на 216,8 млн. лева. От тези проекти 416 са завършени, каза Друмев. Той увери, че Агенцията разполага с достатъчно налични средства за финансиране на проектите по подписаните първи четири годишни финансови споразумения. Тези средства са в размер на 570 млн. лева, като изплатените до момента са по-малко от половината - близо 217 млн. лева.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?