Препариран лъв бе задържан на "Капитан Андреево"

Снимка: МОСВ

Препариран африкански лъв е бил намерен и задържан от митничарите на ГКПП "Капитан Андреево", съобщиха от екоминистерството в четвъртък.

Превозващият го турски гражданин не е разполагал с необходимите документи по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна, с което е нарушил Закона за биологичното разнообразие.

Предстои РИОСВ – Хасково да състави акт за административно нарушение, а Законът за биологичното разнообразие предвижда глоба от 2000 до 10 000 лв. за физическите лица, а за юридическите лица и едноличните търговци имуществена санкция от 5000 до 30 000 лв.

Препарираното животно е оставено на митническо съхранение до влизането в сила на наказателно постановление, след което ще бъде отнето в полза на държавата и предоставено на природо-научен музей, добавят от МОСВ.

Споделяне

Още от България