Преподавател защити отпадането на произведения от учебната програма

Преподавател, участвал в проекта за промяна на учебните програми по литература, защити отпадането на произведения с цел да се облекчи и разнообрази изучавания материал. Проф. Цветан Ракьовски, който е ръководител катедра "Литература" във филологическия факултет на Югозападния университет “Неофит Рилски”, обясни във вторник пред БНР, че целта е била учебният материал да бъде разделен на проблематични кръгове и някои произведения са отпаднали, защото не са се вписвали в тях.

“Основното, което ни водеше, беше необходимостта от промени. Говоря от свое име и не ангажирам никого от екипа в групата ни. Причините се коренят в половинвековния срок, в който група автори от българската литературна история с наистина емблематични творби като че ли пожизнено и ежегодно влизаха в учебните програми. Те създаваха един монолитен блок от текстове, които приемахме като цяло. Ако обаче някой се опитваше да размърда този блок, веднага беше подлаган на критика, отрицателни емоции и прочие“, коментира Ракьовски.

“Идеята на групата ни, направила тези нови учебни програми, беше да се разчупи литературната история и да се проблематизира обучението, тоест някои творби да бъдат вкарани в някакви проблемни кръгове. Тогава ученикът би могъл да се обучава и културологически на литература“, каза той.

“Споменатите спорни писатели не са отпаднали, те вече просто са извън контекста на проблемните ядра. Когато стихотворението “Майце си” на Христо Ботев не може да влезе в тези формирани от нас проблемни ядра, нормално е да остане за второ ниво. Там се учи специализирано, изучават се определени творби и автори по-задълбочено“, каза Ракьовски.

“Литературно-историческият подход, на който беше основано българското обучение по литература в училищата и университета, вече е “кауза пердута“, заяви Ракьовски и допълни, че този подход “вече е невъзможен в 2013 година“.

Споделяне

Още от България

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?