Препоръки и похвали за АЕЦ "Козлодуй" след мисия на МААЕ

Препоръки и похвали за АЕЦ "Козлодуй" след мисия на МААЕ

Единадесет предложения и препоръки за подобряване на сигурността в АЕЦ "Козлодуй" е отправил екип на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) на ръководството на централата и на Агенцията по ядрено регулиране след приключването на т.нар. ОСАРТ-мисия за експлоатационната безопасност на двата реактора, провела се от 23 ноември до 13 декември.

В същото време мисията е установила редица добри практики в българската ядрена централа, които ще бъдат препоръчани да се въведат от други АЕЦ.

Проверени са били девет области от дейността на атомната централа, свързани с управление, обучение на персонала и експлоатация на съоръженията, ремонтна дейност, техническо обезпечаване, експлоатационен опит, радиационна защита, химия, аварийно планиране и готовност, каза пред журналисти в четвъртък ръководителят на мисията Габор Вамош .

На ядрения оператор е препоръчано да изготви ръководство за действие при тежки аварии в условията на неуплътнени ядрени съоръжения, както и да се променят подходът и времето за изготвянето на анализи на причините за събития в атомната централа.

Добрите практики в АЕЦ "Козлодуй", които ще бъдат препоръчани на други оператори, са свързани с въведения вътрешен контрол на обогатяването на касетите със свежо ядрено гориво, посочи Вамош, цитиран от БТА. Той обясни, че това е отговорност на производителя, но допълнителният контрол от страна на централата може да бъде важен за избягване на непланирани спирания и други събития. Представителят на МААЕ отбеляза като силна страна допълнителните източници на електрозахранване, с които разполага централата ни, също от изключителна важност в светлината на авариите във Фукушима.

 

"Имаме 3 препоръки, 8 предложения и 9 добри практики. Практиките ще бъдат дадени на всички централи, защото ние сме водещи именно в зони като експлоатация, ремонт, химия, аварийно поддържане и готовност. Фактически всички предложения ще бъдат отстранени в най-кратки срокове. Всъщност няма лоши забележки. Според експертите централата е достигнала най-високото ниво на безопасност", коментира пред БНР директорът на АЕЦ "Козлодуй" Валентин Николов.

 

Дозимитри за нивото на облъчване имаме, но според МААЕ те не са достатъчно и ще бъдат закупени още, допълни той.


Екипът на международната мисия от ядрени експерти е оставил техническите си бележки от проверката за коментари от регулаторния орган в България и от специалистите на АЕЦ "Козлодуй", след което ще бъде подготвен окончателният доклад, който ще бъде представен на правителството, отбеляза Габор Вамош. Той допълни, че по стандартната процедура по програмата OСАРТ на международната агенция ще има нова проверка за изпълнението на направените препоръки и за устойчивостта на добрите практики.

Споделяне

Още от Бизнес