Преработващата индустрия, аутсорсингът и ИТ движат заетостта

Ръстът в заплатите на софтуерните специалисти достига 70% за пет години

Преработващата индустрия, аутсорсингът и ИТ движат заетостта

Двигателите на новосъздадената заетост в България са преработващата индустрия, аутсорсингът, бизнес услугите и секторът на информационните технологии (ИТ) и комуникационните услуги, създали общо 41 000 допълнителни работни места през последната година. Това сочи най-новият доклад за регионално развитие и цената на труда на "Индъстри Уоч", публикуван в четвъртък.

Според данните, тези сектори, както и финансите и туризмът са причината за положителна промяна на заетостта, която започна след 2013 година. По последни информации за две години броят на заетите се е увеличил със 71 000.

Сред големите градове най-осезаемо повишаване на заетостта в сферата на ИТ и аутсорсинг услугите има в София и Пловдив, в които работните места в този сектор се повишават съответно с 16% и 15% спрямо 2008 година. Това са секторите с най-значителен принос за създаване на заетост на висшисти и квалифициран персонал.

Освен динамичното развитие на ИТ сектора, в годините след кризата се увеличи интересът към България като аутсорсинг дестинация, а това доведе до ръст на заетите в сферата на професионалните дейности. От 2008 г. насам заетостта в секторите на информационните технологии и професионалните дейности, включително аутсорсинга, се е увеличила с 8% общо за страната.

Развитието на ИТ сектора беше съпроводено с рязко увеличаване на търсенето на софтуерни специалисти, което доведе до значително повишаване на заплатите в сектора. В периода 2008-2013 г. средната заплата на ИТ специалистите в България се повишава с 57%, при среден ръст на заплатите в страната с 42% общо за всички сектори.

Средната заплата в София в сектора на информационните технологии през първата половина на 2015 година е около 2700 лева на месец след данъци и осигуровки.

Сред големите области най-осезаемо се повишават заплатите на софтуерните специалисти в Пловдив (с над 70% за 5 години) и Русе (с 69%).

В периода 2008-2013 г. заплатите на наетите в ИТ-фирми в столицата са се повишили с близо 50%.

Заплатите за нискоквалифициран персонал остават най-високи в София –около 750 лв/месец след данъци и осигуровки за базовия персонал и около 850 лв за персонал със среден профил. В същото време наблюдаваме много бърз ръст на заплатите в тези сегменти в Пловдив

– около 19-22% за 2 години и Русе –15-18% ръст.

Регионите в България с по-добре развита индустрия успяха по-бързо да преодолеят негативните ефекти от рецесията, която беше обхванала почти цяла Европа. Областите с по-силно развита преработваща промишленост успяват умело да се възползват от възможностите за износ към нашите основни търговски партньори в Европа и Азия.

Общият износ на България през 2014 г. е близо два пъти по-висок в сравнение с 2009 г. Най-значително се увеличава експортът на резервни части и оборудване, който се е утроил спрямо 2009 г. Над два пъти по-голям е износът на пластмаса и каучук, лекарства и козметика и превозни средства, а близо два пъти по-голям е обемът на изнесените електрически машини и храни.

Индустрията в България е най-силно развита в област Пловдив и в столицата София. Предприятията в Пловдив осигуряват заетост на 13% от наетите в индустрията, а в индустриалните фирми в столицата работят 12% от всички наетите в преработващата промишленост в страната. Сред водещите индустриални центрове в България попадат и Благоевград, Стара Загора.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?