Пререгистрацията на земеделските производители изтича на 28 февруари

Опашки от чакащи пред Общинска служба по "Земеделие" за пререгистрация на фермерите

Всички, които искат да кандидатстват за финансово подпомагане по схемите на директните плащания за кампания 2017-та, трябва да се пререгистрират в Общинските служби "Земеделие" до 28 февруари 2017 г., съобщи Министерство на земеделието и храните.

За целта земеделските стопани или упълномощени от тях лица е необходимо да представят актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри.

Заверените в Общинските служби "Земеделие" документи може да се представят в Областната дирекция "Земеделие" лично от земеделския стопанин, чрез пълномощник или по служебен път.

Важно е да се знае, че ако стопанинът се регистрира като земеделски производител за първи път, той лично трябва да заяви данните за дейността си в земеделската служба, посочват от земеделското министерство.

Бенефициентите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) също трябва да извършат своята пререгистрация за стопанската 2016-2017 г. до 28 февруари 2017 г., докато регистрацията на нови земеделски стопани се извършва през цялата стопанска година.

След 28 февруари представянето на документи за заверка в ОДЗ може да стане само по служебен път.

До 15 февруари 2017 г. всеки стопанин, кандидатстващ по схемите за директни плащания, трябва да регистрира правното основание за ползването на земеделските земи в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота. Площите за подпомагане за кампания 2017 ще се заявяват, само ако има регистрирано правно основание, припомнят от земеделското министерство.

За да регистрират правно основание стопаните трябва да представят някой от следните документи - решение за възстановено право на собственост или нотариален акт, договор за наем или аренда, споразумения по чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Правното основание включва и разрешителните за паша.

В Министерство на земеделието и храните е създадена пълна организация за пререгистрацията на земеделските производители. Във всички Общински служби "Земеделие" в страната са поставени обяви, в които се напомня на стопаните за наближаващия краен срок за пререгистрация.

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?