Престъпленията на комунизма да се изучават адекватно, настояват пет десни партии

Престъпленията на комунизма да се изучават адекватно, настояват пет десни партии

"Днес младите хора в България нямат реална представа за същността на комунистическия режим и престъпленията, извършени от неговия репресивен апарат, както и за последствията от тях“, заявяват в своя обща позиция пет извънпарламентарни партии - ДСБ/"Нова Република", "Да, България", "Зелените", ДЕОС и БЗНС.

Според петте партии „това в голяма степен се дължи на липсата на достатъчна информация по въпроса както в досегашните учебни програми, така и в проекта на учебна програма по "История и цивилизации" за 10 клас, където периодът 1944-1989 г. се изучава“.

Отделно в разпратено и на медиите писмо до министъра на образованието Красимир Вълчев портиите констатират, че "младото поколение не разбира в цялост същността на политическите процеси в периода на комунистическия режим“ и че "незнанието в голяма степен се дължи на липсата на адекватно учебно съдържание за периода".

"Уважаеми г-н министър, България след Втората световна война до 1989 г. се изучава по "История и цивилизации" в 10 клас, но проектът на учебна програма, публикуван на сайта на министерството, по никакъв начин не гарантира цялостно и комплексно знание на учениците за комунистическия режим в България", се посочва в писмото.

Авторите му препоръчват "да бъдат включени горянското движение и останалите антикомунистически движения, т.нар. Народен съд, политическите затворници и избитите граждани, лагерите и репресивният апарат на държавната машина“, вместо "те да бъдат удобно подминати под формата на "примери за репресия и нарушаване на гражданските права"“.

Ето и пълния текст на изразената от петте партии официална позиция.

28 години след падането на комунистическия режим в България в обществото все още е налице дезинформация за комунизма като политически строй, особено сред най-младото поколение.

С решение на 40-ото НС България изразява подкрепа за Пражката декларация за Европейската съвест и комунизма от 03.06.2008 г., чиито идеи са доразвити в други международни актове като Резолюцията на ЕП от април 2009 г. – "Европейската съвест и тоталитаризма", и Резолюцията на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа от 03.07.2009 г. – "За ново обединение на разединена Европа". В цитираните документи като имаща първостепенна важност е посочена необходимостта от информираност на обществото за извършените престъпления на тоталитарните режими.

Днес младите хора в България нямат реална представа за същността на комунистическия режим и престъпленията, извършени от неговия репресивен апарат, както и за последствията от тях. Това в голяма степен се дължи на липсата на достатъчна информация по въпроса както в досегашните учебни програми, така и в проекта на учебна програма по "История и цивилизации" за 10 клас, където периодът 1944-1989 г. се изучава.

Настояваме в окончателния вариант на учебната програма да бъдат разписани адекватни критерии за учебното съдържание, даващи реална представа за същността на комунистическия режим и създаващи условия за формиране на конкретни знания за престъпленията на този режим в България за периода между 1944 и 1989 г. Категорично се противопоставяме на риска информацията за т.нар. Народен съд, лагерите и репресивния апарат на държавната машина да бъдат отново удобно подминати.

Длъжни сме да покажем истината такава, каквато е в нейната цялост, ето защо изискваме провиненията на комунистическия режим да бъдат изучавани обективно в учебната програма в българските училища. Защото народ, който не познава миналото си, няма бъдеще!

Споделяне

Още от България