Прецизирани са границите на 44 защитени зони по "Натура 2000"

Прецизирани са границите на 44 защитени зони по "Натура 2000"

Правителството одобри прецизирането на границите на 44 защитени зони за опазване на природните местообитания от мрежата "Натура 2000", съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет след заседанието му в сряда.

Това е станало след анализ за уточняване на границите на всички необявени към момента защитени зони за местообитанията спрямо местоположението на предмета на опазване в тях. При първоначалното определяне на границите на зоните не е имало точни кадастрални данни (М 1 :5000) и са ползвани други източници със значително по-малка точност в рамките на изисквания от ЕК мащаб (М 1: 100 000).

Така общото покритие на мрежата от защитени зони за местообитанията ще се увеличи с 0.003% от националната територия.

Споделяне

Още от България

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?