Превозвачи очакват 10-12 млн. лв. щети годишно от екотаксите за камиони и автобуси

Превозвачи очакват 10-12 млн. лв. щети годишно от екотаксите за камиони и автобуси

Сдружения на автопревозвачи изчислиха, че въведените екотакси при регистрация на камиони и автобуси ще нанесат на бранша щети за 10-12 млн. лв. годишно, които според тях са неприемливо отнети им инвестиции, и призоваха да се спре събирането на тези такси, докато съдът се произнесе по внесената от тях жалба срещу наредбата за продуктовите такси.

Екотаксите, които досега се плащаха само при регистрация на леки автомобили, влязоха в сила на 16 юли. Така вече превозвачите при закупуване на нов камион или автобус трябва да плащат по 938 лв., а за возило втора употреба – 2325 лв. като парите са предназначени за разкоплектоване на автомобила след извеждането му от употреба и рециклиране на подлежащите на преработка отпадъци от него.

Наредбата обаче бе обжалвана в началото на август пред Върховния административен съд от Съюза на международните превозвачи с мотив, че им се нанасят щети в нарушение на  Конституцията, директивите на ЕС и вътрешното законодателство. Промените са приети без мотиви, което е задължително, особено в случаите, когато с подзаконов нормативен акт (наредба) се въвеждат нови такси, които повишат разходите за предлагани услуги, посочи преди месец организацията.

Сега браншовите организации заявиха, че до произнасянето на съда трябва да се спре изпълнението на наредбата и събирането на екотаксата, тъй като иначе се нанасят "големи и необратими загуби за сектора".

От Съюза на международните превозвачи съобщиха, че за по-малко от месец след влизане в сила на новата такса членове на организацията са платили над 80 000 лв., а на база средногодишно регистрирани над 1000 камиона сумата, която те отчитат като загуби, ще е между 10 и 12 млн. лв.

Философията на продуктовата такса е да се събира за управление на опасни отпадъци чрез рециклиране, а новите камиони и автобуси не са отпадък, а дълготрайна инвестиция с дългосрочна употреба за търговски цели, обясниха на пресконференция представителите на бранша.

Според тях наредбата въвежда порочна практика да се плаща за услуги, които не се извършват на територията на страната, и акумулира средства, които няма да се използват по предназначение, което пък противоречи на европейска директива в сектора, предвиждаща екотаксите да са платими от производителите на моторните превозни средства.

Освен това новите превозни средства се закупували предимно с лизингови схеми, които предвиждат и обратно изкупуване от производителя, което е допълнително основание да се счита, че те няма и не могат да бъдат рециклирани в България, посочиха превозвачите.

Още по-големи са очакваните щети за автобусния бранш, където освен с новите продуктови такси, бе въведено и задължително изискване за оборудване с пътнически колани. Това ще наложи подмяна на част от автопарка, като към цената на закупените нови возила ще се добавя и продуктовата такса, посочи Васил Пиронков, председател на Асоциацията на автобусните превозвачи.

Браншът се надява на диалог с екоминистерството и то да преосмисли и промени наредбата си за продуктовите такси, тъй като те пречели на бизнес развитието на бранша и социалната му политика.

Споделяне

Още от Бизнес