През 2004 година "Овергаз" ще инвестира 74,6 милиона евро

Дефицитът по текущата сметка на платежния баланс е 1.044 милиард долара

За периода януари - октомври 2003 г. дефицитът по текущата сметка на платежния баланс е 1.044 милиона долара или 5.5% от БВП, при дефицит от 222.3 милиона долара или 1.4% от БВП за същия период на 2002 г., показват данните на БНБ.

Само за октомври 2003 г. дефицитът по текущата сметка е 210 милиона долара при дефицит 144 милиона долара за същия месец на 2002 г. Приносът на по-високите цени на суровия петрол и на природния газ за влошаването на текущата сметка за отчетния период е 83 милиона долара.

По предварителни данни търговското салдо за октомври 2003 г. е отрицателно в размер на 249 милиона долара и се влошава със 75 милиона долара спрямо същия месец на 2002 г. За отчетния период дефицитът на търговското салдо е 1,786 милиард долара или 9.5 на сто от БВП и се увеличава със 727 милиона долара спрямо същия период на миналата година.

През октомври 2003 г. износът (fob) възлиза на 677 милиона долара и е по-висок с 30.1% или със 156 милиона долара в сравнение с този за октомври 2002 г. За периода януари - октомври 2003 г. износът (fob) нараства с 1,499 милиард долара спрямо същия период на 2002 г. и възлиза на 6,185 милиарда долара.

Ръстът на преките чуждестранни инвестиции за отчетния период е резултат и от нарастването с 404 милиона долара на нетния привлечен друг капитал. Преките инвестиции покриват 121.9% от дефицита на текущата сметка за отчетния период.

През първите десет месеца на годината валутните резерви на БНБ (без курсовите разлики) нарастват с 912 милиона долара при увеличение в размер на 463 милиона долара за същия период на 2002 г.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?