През 2008 г.: Строителството със спад 4.3%, промишлеността със слаб ръст от 2.7%

Секторът на строителството бележи спад от 4.3% на произведената продукция през 2008 г. спрямо 2007 г. За същия период промишлеността бележи слаб ръст на продукцията от 2.7%. Това показват обобщените данни на Националния статистически институт (НСИ) от провежданите наблюдения във всички сфери на обществения живот за мината година, публикувани в понеделник. Някои от данните са все още предварителни.

Произведената продукция в строителството е за 16.4 млрд. лв., а спадът спрямо предходната година се дължи на неблагоприятните промени в икономическата конюнктура, засегнали силно бранша във втората половина на 2008 г.

Промишленото производство през 2008 г. е за 57.2 млрд. лв. Значителен ръст има в производството на тютюневи изделия – 16%, машини и оборудване – 8.6% и химикали и химически продукти – 7.6%.

Търговският сектор забавя темповете си на растеж миналата година и ръстът при него е едва 2.9%. спрямо 2007 г. Продажбите на дребно се увеличават едва с 5%. Причините за забавяне на ръста в търговията статистиката обяснява с неблагоприятните външни икономически причини, които влияят силно на отворена икономика като нашата.

Селското стопанство е реализирало продукция за 8.7 млрд. лв., от които на растениевъдството се падат 4.8 млрд. лв. Ръстът спрямо предходната година е значителен – 32.4%, което се дължи основно на много добрата реколта. Ръстът в аграрния сектор, въпреки относително по-малкия си дял в общата произведена продукция допринесе и за относително доброто нарастване на БВП за миналата година от 6%.

Търговският стокообмен на България продължава тенденцията да се увеличава. За миналата година ръстът спрямо предходната година е с 14.8%. или в номинал е за близо 80 млрд. лв. Износът е за близо 30 млрд. лв. или ръст от 13.3% спрямо 2007 г. Ръстът на вноса е с 16%.

Търговското салдо се запазва отрицателно за 19.7 млрд. лв.

Споделяне

Още от Бизнес