През 2018 г. България за пръв път ще е председател на ЕС

график за председателството на съюза, одобрен от страните членки.

До момента бяха известни председателите на Евросъюза до края на 2006 г. В понеделник е постигнато споразумение за списъка на следващите председатели на съюза до 2020 г.

Идната година председатели са Люксембург и Великобритания, а през 2006 г. - Финландия и Австрия.

Бъдещите председателства ще са в групи по три, както се предвижда в новата европейска конституция. Във всяка група ще има по една голяма и една малка държава членка и поне една от новопостъпилите страни.

България и Румъния, чието присъединяване е предвидено за 2007 г., ще председателстват ЕС съответно през 2018 и 2019 г.

Председатели на ЕС от 2007 до 2020 година:

Германия януари-юни 2007 г.
Португалия юли-декември 2007 г.
Словения януари-юни 2008г.
--------------------------------------------------
Франция юли-декември 2008 г.
Чехия януари-юни 2009 г.
Швеция юли-декември 2009 г.
--------------------------------------------------
Испания януари-юни 2010 г.
Белгия юли-декември 2010 г.
Унгария януари-юни 2011 г.
--------------------------------------------------
Полша юли-декември 2011 г.
Дания януари-юни 2012 г.
Кипър юли-декември 2012 г.
--------------------------------------------------
Ирландия януари-юни 2013 г.
Литва юли-декември 2013 г.
Гърция януари-юни 2014 г.
---------------------------------------------------
Италия юли-декември 2014 г.
Латвия януари-юни 2015 г.
Люксембург юли-декември 2015 г.
---------------------------------------------------
Холандия януари-юни 2016 г.
Словакия юли-декември 2016 г.
Малта януари-юни 2017 г.
----------------------------------------------------
Великобритания юли-декември 2017 г.
Естония януари-юни 2018 г.
България юли-декември 2018 г.
----------------------------------------------------
Австрия януари-юни 2019 г.
Румъния юли-декември 2019 г.
Финландия януари-юни 2020 г.

Още от България

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?