През 2019 г. НС е приело 124 закона, 199 решения, една декларация и обръщение

През 2019 г. НС е приело 124 закона, 199 решения, една декларация и обръщение

През 2019 г. Народното събрание е приело 124 закона, 199 решения, една декларация и обръщение към българския народ, повече от 115 часа пленарно време е използвано за парламентарен контрол. Това сочи справка, подготвена от парламентарния пресцентър и дирекция "Пленарни заседания, парламентарен контрол и финални текстове" на Народното събрание.

От 1 януари до 20 декември 2019 г. в Народното събрание са постъпили 192 законопроекта, като 90 от тях са внесени от народни представители. Предложените проекти за решения са 219, от които 192 са на депутати.

През годината 44-ото Народно събрание е провело 82 пленарни заседания, четири от които извънредни.

Използваното парламентарно време за осъществяване на контролната функция на Народното събрание от 11 януари до 19 декември 2019 г. е 115 часа и 13 минути. За този период парламентарен контрол е провеждан в 36 пленарни заседания.

От 11 януари до 19 декември 2019 г. в Народното събрание са били внесени 1077 въпроса и 55 питания. Парламентът е провел 22 изслушвания на министри и пет разисквания по питания на народни представители.

През осмата си сесия 44-ото Народно събрание е приело 41 закона, 74 решения и Декларация във връзка с разширяването на Европейския съюз и Процеса на стабилизиране и асоцииране на Република Северна Македония и Република Албания. Парламентът е имал 37 редовни и 2 извънредни пленарни заседания.

За периода от 1 септември до 20 декември 2019 г. в парламента са внесени 65 законопроекта, като 31 от тях са на народни представители. Постъпили са 84 проекта за решения, от тях 79 са от депутати.

Сред приетите от Народното събрание нови закони са: Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г., Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г., Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г, Закон за публичните предприятия и Закон за марките и географските означения. Парламентът е гласувал промени в Наказателно-процесуалния кодекс, в Гражданския процесуален кодекс и в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за електронното управление, в Закона за електронните съобщения, в Закона за енергетиката, в Закона за местното самоуправление и местната администрация и др.

Използваното време за осъществяване на контролната функция на парламента за периода от 1 септември до 19 декември 2019 г. е 35 часа и 27 минути. Парламентарен контрол е провеждан в 12 пленарни заседания.

В Народното събрание от 1 септември до 19 декември 2019 г. са постъпили 335 въпроса и 22 питания. В този период е имало две изслушвания - на министъра на околната среда и водите Нено Димов за политиката по контрол на внос и ползване на отпадък с неясен произход вътре в страната и на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев за спирането на спешния прием в Детската болница.

Споделяне

Още от България