През май сме пътували по-често зад граница, ръст и на чуждите туристи

През май сме пътували по-често зад граница, ръст и на чуждите туристи

През май в чужбина са пътували 361.9 хил. българи, което е с 3.9 на сто повече спрямо година по-рано, ръст от 4.8 процента бележат и посещенията на чужденци у нас през миналия месец, когато в България са дошли 634.8 хил. души. Това сочат данни на Националния статистически институт, обявени в четвъртък.

При чужденците се увеличават посещенията с цел почивка и екскурзия - с 10.3 на сто, както и при посещенията с други цели - с 3.8 на сто, докато служебните пътувания намаляват със 7.3 на сто.

Пътуванията от българи зад граница през май спрямо същия период на 2012 г. са нараснали най-съществено в посока Русия - със 191.4 на сто, Белгия - със 175 на сто, Австрия - със 117.9 на сто, Франция - с 91.1 на сто, Италия - с 87.1 на сто, Германия – с 82.9 на сто, и други.

Намаляват пътуванията на българи към Турция - с 28.2 на сто, Сърбия - със 17.2 на сто, Македония - с 12.5 на сто.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на българите в чужбина формират тези с цел гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия - 45.7 на сто, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 31.8 на сто, и със служебна цел - 22.5 на сто. В сравнение с май 2012 г. увеличение се наблюдава при пътуванията с други цели – със 75.2 на сто, докато при служебните пътувания и при тези с цел почивка и екскурзия е регистрирано намаление съответно с 39 и 4.6 на сто.

От общия брой чужденци, посетили България, най-голям е относителният дял на гражданите от Европейския съюз - 59.2 на сто, което е спад от 1 процент спрямо година по-рано. Намаление е регистрирано при посещенията от Чехия - с 3.7 на сто, Италия - с 3.3 на сто, Румъния - с 2.7 на сто, Обединеното кралство - с 2.5 на сто, Гърция - с 1.8 на сто, и други.

Отчетен е ръст при посещенията от Австрия - с 13.2 на сто, Германия - с 6.5 на сто, Франция - с 4.7 на сто, Белгия - с 4.4 на сто, Испания - с 4.1 на сто, и други.

Нарастват и посещенията от групата "Други европейски страни" - със 17.5 на сто, като най-голямо е увеличението на посещенията от граждани на Русия и Украйна - съответно с 41.0 и 36.8 на сто.

През май преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 44.9 на сто, следвани от тези с други цели (вкл. гостуванията и транзитните преминавания) - 40.7 на сто, и със служебна цел - 14.4 на сто.

Споделяне

Още от България