През март бюджетният излишък се е свил

През март бюджетният излишък се е свил

Натрупаният към края на февруари 2017 г. бюджетен излишък от 752.3 млн. лв. за месец се е свил до 605.7 млн. лв. (0.6 % от прогнозния БВП), сочат данните на финансовото министерство за изпълнението на бюджета до края на март.

За трите месеца приходите и помощите по консолидираната финансова програма се очаква да бъдат 9.2391 млрд. лв. (24.2 % от годишния разчет), като спрямо година по-рано ръстът е 400.9 млн. лв. Той се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 636.7 млн. лв. (7.5 %),. Постъпленията от помощи обаче са по-ниски.

За отчитания период правителството е изхарчило 8.6334 млрд. лв., което е 22% от годишния разчет. Това е с малко под 900 млн. лв. повече спрямо изразходваните в същия период на миналата година 7.7806 млрд. лв. Повечето бюджетни разходи са заради увеличените здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и вдигнатата на две стъпки през 2017 г. минималната пенсия от юли и октомври), по-високите разходи за персонал, основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование и други. Увеличили са се обаче и разходите по сметките за средствата от Европейския съюз.

Членската вноска на държавата ни в бюджета на ЕС възлиза на 308.2 млн. лв.

Съгласно по-конкретните данни за изпълнението на бюджета на касова основа за първите два месеца на годината страната ни изпитва дефицит по европейските средства в размер на 228.7 млн. лв.

За периода до края на февруари събраните приходи от данъци и осигуровки са за 5.3811 млрд. лв., което представлява 17.3 % от планираните за годината приходи. Номиналното увеличение е с 14,0 % (659.9 млн. лева).

Приходите от преки данъци са в размер на 714 млн. лв., което и със 162.7 млн. лева (29.5 %) повече спрямо същия период на 2017 г. Вероятно това се дължи на скъсения срок за ползване на данъчната отстъпка при онлайн деклариране на доходите на физическите лица до края на януари.

От косвени данъци в хазната са влезли 3.0641 млрд. лв., което е 10% ръст спрямо година по-рано). Постъпленията от ДДС са за 2.0738 млрд. лв. или увеличение от 10.9 %). Размерът на невъзстановения ДДС е 65.8 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 938.5 млн. лв., а от мита – 42.9 млн. лв. От други данъци (вкл. имуществени и корпоративни данъци) са платени 150.9 млн. лв. през първите два месеца.

Фискалният резерв към 28 февруари е 10.7 млрд. лв., от които 10 млрд. лв. са на депозит в БНБ, сочат още данните на финансовото ведомство.

Споделяне

Още от Бизнес

Как да се подходи с новата детска болница?