През Търговския регистър ще може да се проверяват фирми от ЕС

През Търговския регистър ще може да се проверяват фирми от ЕС

В най-близко време предстои Търговският регистър да се свърже с регистрите на държавите-членки на Европейския съюз и през него да може да се намира информация за регистрираните там дружества. Българското ведомство вече е готово със своята система за свързаност, но се очаква да се направят тестовете на общата европейска платформа, която ще осигурява възможността за търсенето в европейските търговски регистри.

Това стана ясно по време на пресконференция на замeстник-министъра на правосъдието Десислава Ахладова и изпълнителния директор на Агенцията по вписванията Зорница Даскалова. Проектът е на стойност 2 млн. лв., основната част от които са предоставени от Оперативната програма "Добро управление" и изпълнен от държавната фирма "Информационно обслужване" и частната "Сиенсис".

"Това е поредната крачка към облекчаването на административната тежест за бизнеса и за гражданите, което е един от основните приоритети на правителството. Основната цел на проекта е гражданите да са максимално улеснени и да не губят своето време и средства“, посочи зам.-министър Ахладова.

Европейската платформа ще гарантира трансграничния обмен на данни между различните регистри. Така ще се улесни достъпът на гражданите и бизнеса до данни за фирми от ЕС от момента на създаването им до евентуалното започване или прекратяването на производства по ликвидация, несъстоятелност и заличаване на дружества от регистрите

В рамките на проекта е предвидено да бъдат реализирани и интеграции към Имотния регистър, както и значителен брой други системи за изпълнение на основните принципи на Закона за електронното управление.

Част от тях е и прехвърлянето до 1 септември 2018 г. към Агенцията по вписванията ще премине и Централният регистър за особените залози, който в момента е към Министерството на правосъдието. Той ще се дигитализира и потребителите ще имат достъп до нови електронни услуги, данните в регистъра ще бъдат публично достъпни, като съществуващите до момента ще бъдат прехвърлени към новия електронен портал.

Изпълнението на целия проект, планирано за края на 2018 г., ще подобри административното обслужване на гражданите и бизнеса с увеличаване броя на услугите, предоставяни по електронен път, посочват от Агенцията по вписванията.

Споделяне

Още от България