През юни можем да сменим личния си лекар

От 1 юни до края на месеца здравноосигурените могат да сменят своя личен лекар. За целта трябва да бъде попълнена регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар.

В нея здравноосигуреното лице вписва своите лични данни. Ако постоянният избор на личен лекар е за деца до 18 години или за лица, които са под пълно или ограничено запрещение, изборът на постоянен лекар се осъществява от техните родители, настойници или попечители. В тези случаи се вписват и техните лични данни. В регистрационната форма се попълват и данните на предишния лекар, както и на неговата практика. От своя страна новоизбраният личен лекар попълва своите лични данни и тези на практиката, в която работи. Вписва се и датата, на която здравноосигуреното лице е направило новия си избор. Здравноосигуреният не се налага да посещава предишния си лекар, а само новоизбрания.

Данните от регистрационната форма се нанасят и в здравноосигурителната книжка на пациента.

 Улеснен е достъпът на гражданите до регистрационните форми (бланките), които се попълват при първоначален, постоянен и временен избор на личен лекар, като те могат да се изтеглят от интернет страницата на НЗОК в секция ”Вие питате”. Смяната на личен лекар може да стане и извън определените за това месеци, ако обстоятелствата налагат това - смяна на постоянния адрес на здравноосигурения, прекратяване на договора за работа с НЗОК на личния лекар или други.

 Всеки здравноосигурен гражданин, който няма избран личен лекар, може да направи първоначален избор по всяко време на годината. За целта трябва да се попълни регистрационна форма за първоначален избор на общопрактикуващ лекар.

 При временно пребиваване за повече от един месец, но не по-дълго от пет месеца, извън района на съответната районна здравна каса, където е избран постоянният личен лекар, осигуреното лице има право да направи временен избор на общопрактикуващ лекар, който е сключил договор за работа с НЗОК. При временен избор на личен лекар здравноосигуреното лице има право да получи първична извънболнична медицинска помощ във всяко лечебно заведение на територията на цялата страна. За целта трябва да бъде попълнена регистрационна форма за временен избор на общопрактикуващ лекар.

В нея, освен своите лични данни, здравноосигуреният или негов родител, настойник или попечител, трябва да посочи причината за временната промяна на личен лекар. Новоизбраният временно личен лекар попълва в регистрационната форма както своите лични данни и данните на практиката си, така и датата, до която е временната регистрация на лицето при него. След нейното изтичане здравноосигуреното лице автоматично се прехвърля в практиката на своя постоянен личен лекар.

Споделяне

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?