Президентът и БСП атакуваха промените в АПК в Конституционния съд

Президентът и БСП атакуваха промените в АПК в Конституционния съд

В един ден президентът Румен Радев и БСП атакуваха в Конституционния съд критикуваните от множество граждански организации промени в Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Миналата седмица парламентът отхвърли президентското вето върху промените.

Президентът напълно споделя критиките на неправителствените организации срещу рязкото увеличаване на съдебните такси при касационно обжалване на актовете на властта, както и срещу ограничаването на публичността на съдебните заседания.

Радев коментира пред журналисти във вторник, че мотивите му са много прости и ясни - законността не е услуга, която правовата държава предоставя на гражданите, а условие за нейното съществуване.

Промените в АПК въвеждат закритите заседания по делата на последна инстанция (касация). Това става възможно, ако е взето решение за провеждане на закрито заседание от съдията-докладчик или при направено от страните изрично искане. Аргументът бе, че във ВАС няма достатъчно зали и така ще се гледат повече дела.

"Публичността на съдебните заседания е толкова съществен принцип на правораздаването, че е прогласен в чл. 121, ал. 3 от Конституцията. Правото на всеки човек на публично разглеждане на неговото дело е изрично посочено във Всеобщата декларация за правата на човека, в Международния пакт за граждански и политически права, в Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи. С предложените промени този основен принцип за публичност и прозрачност се превръща в изключение", пише в мотивите на президента.

“Поради това разпоредбата, която въвежда принципа на закрити заседания по дела, подсъдни на тричленни състави на ВАС като втора инстанция, не съответства на Конституцията и на посочените международни договори“, смята Радев.

Може би най-оспорваната промяна в АПК бе рязкото увеличаване на таксите за касационните жалби. За граждани те се увеличават 14 пъти - от 5 лв на 70 лв. За фирмите и гражданските организации таксите поскъпват от 25 лева до 370 лв, което пак е 14-кратно увеличение.

Най-сериозно е увеличението на таксата за касационно обжалване при определяем материален интерес за фирми. Ако интересът е под 10 милиона лева, таксата ще бъде 0.8% от интереса по делото, но не повече от 1700 лева. Ако интересът е над 10 милиона лева, таксата за касационното обжалване скача от сегашния размер 5 лв. до 4500 лв., което е увеличение 900 пъти. Таксите за първа инстанция не се променят и остават 10 лв. за граждани и 25 лв. за фирми и организации.

В искането си Румен Радев казва, че увеличението ще затрудни обжалването на административните актове от гражданите и юридическите лица, а оттам и конституционно прогласеното право на защита, се казва в в мотивите на президента.

Държавният глава оспорва още премахването на касационната инстанция в Закона за достъп до обществена информация, Закона за социалното подпомагане, Закона за семейните помощи за деца, Кодекса за социално осигуряване, Закона за правната помощ, Закона за опазване на земеделските земи и в Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс. 

Това увеличение нанася сериозен удар върху възможността на гражданските организации да оспорват решения на властта за проекти с голям материален интерес – например проекти в енергетиката.

Президентът оспорва също въведените правила за родовата и местната подсъдност по административни дела. “Тези правила създават препятствия пред правораздаването за гражданите и организациите и не осигуряват по-лесен, по-бърз и по-евтин достъп до правосъдие. Поради това те не съответстват на принципа на правовата държава и на правото на защита“, аргументира се Румен Радев.

БСП атакува промените в кодекса със сходни мотиви. Партията казва, че ще се затрудни достъпът до правосъдие на гражданите, нарушават се принципите на правовата държава и конституционния ред.

БСП допълва, че увеличението на таксите ще е непосилно за бедните, които искат да обжалват отказ за социални помощи. Формацията смята, че с промените в АПК "управляващите се опитват да узурпират цялата власт".

Споделяне

Още по темата

Още от България