Президентът и главният прокурор атакуваха в КС частната охрана на цели села

Президентът и главният прокурор атакуваха в КС частната охрана на цели села

Президентът Румен Радев и главният прокурор Сотир Цацаров атакуваха със сходни аргументи пред Конституционния съд последните поправки в Закона за частната охранителна дейност. С тях се създаде възможност кметове на общини да сключват договори с частни фирми за охрана на цели населени места. Според Цацаров е недопустимо да се прехвърлят на търговци изрични правомощия на държавата. Румен Радев нарича поправките в закона "абдикация" от грижата за сигурността на хората.

Според главния прокурор законът нарушава конституционно предвидената компетентност на Министерския съвет за осигуряване на обществения ред.

"Предвидената възможност за сключване на договор за охрана на урбанизирана територия от кмета на общината ще постави гражданите в положение на зависимост от неговата воля дали, доколко и чрез кого да се осъществява частна охранителна дейност в съответното населено място. Това на практика обективно ограничава възможността на държавните органи по конституция, съобразно техните законови задължения, да гарантират обществения ред", се казва в мотивите на Цацаров.

Той смята, че ще настъпят усложнения, ако гражданите решат сами да сключат договори за охрана с частни охранителни фирми.

В искането на Цацаров се посочва, че поправките в закона позволяват "неограничено въздействие от страна на частни охранители върху живота в населените места, независимо дали се касае за извършване на действия, засягащи личния живот и имущество, упражняването на политически права, икономически дейности или други".

"Създава се непропорционална, и затова недопустима, зависимост на поддържането на обществения ред в населените места от преценката и активността на частно правни субекти, а не от предвидените по конституция и съответните закони държавни органи", казва главният прокурор.

В мотивите си президентът Румен Радев посочва, че общественият ред е ценност, която крепи целостта на обществото, а опазването му трябва да почива на закона.

"Държавата няма право да абдикира от грижата за сигурността и спокойствието на хората в населените места, вкл. в т.нар. урбанизирани територии. Възможността, която дава Законът за частната охранителна дейност на търговски дружества да извършват действия по охрана на урбанизирани територии, по същество е отказ от страна на държавата чрез нейните изпълнителни органи да осъществява възложените функции по охрана на обществения ред", посочва държавният глава.

Той допълва, че осигуряването на обществения ред е част от вътрешната политика на страната. Румен Радев напомня, че законът не задължава частните охранители да са политически неутрални и да се ръководят единствено от закона, каквито трябва да са служителите на МВР.

"МВР е строго йерархична структура с присъщата ѝ субординация, отчетност и контрол. Поверяването на функции по опазване на обществения ред на частноправни субекти, спрямо които са неприложими посочените принципи, поражда риск при осъществяване на тази дейност", посочва още държавният глава в мотивите си.

Румен Радев допълва, че законът ограничава конституционната защита, която получават гражданите под формата на отговорност на държавата за охрана на територията.

Споделяне

Още по темата

Още от България