Президентът награди проф. Цоло Вутов с орден "Стара планина" първа степен

Проф. дтн инж. Цоло Вутов

По предложение на правителството президентът Румен Радев награди проф. дтн инж. Цоло Вутов с орден "Стара планина" първа степен за изключителен принос и заслуги към икономическото развитие на страната и изграждане на съвременните индустриални отношения. Указът е обнародван в днешния брой на "Държавен вестник".

Цоло Вутов е ръководител на групата "Геотехмин", която обединява повече от 20 дружества. Компаниите са участвали в реализирането на някои от най-успешните и знакови проекти в минерално-суровинната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и опазването на околната среда в България.

Той има принос за удължаването на жизнения цикъл на рудник "Елаците" с над 25 години и за цялостното ефективно и устойчиво управление на минния комплекс "Елаците – Мед".

Компании от групата "Геотехмин" са строители на хвостохранилище "Бенковски-2" - един от най-мащабните проекти в минната промишленост на страната.

Участвали са и в изграждането на новия терминал и писта на летище "София", метростанции, депа за отпадъци, магистрала "Струма".

Като работодател проф. Вутов насочва значителни средства за реинвестиране в производството, разширяването на дейността към перспективни бизнес направления и осигуряването на социално-икономическо и цялостно устойчиво развитие на регионите, в които осъществява бизнес дейност.

Сред мотивите за наградата е и приносът му в научната дейност и обществената му ангажираност. Като дългогодишен председател на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия и член на ръководствата на ФНТС, БТПП, БМГК, КРИБ, Националния борд по туризъм и редица международни организации, Цоло Вутов съдейства през годините за подобряване на бизнес средата в България, защитата на частната инициатива и научното новаторство и увеличаването на потенциала на тези организации.

Съществени са и заслугите му за корпоративната социална отговорност и дарителството. Цоло Вутов и дружествата от група "Геотехмин" са партньори на Българския червен кръст. През 2014 г. компанията е удостоена с наградата на БЧК за най-голям дарител.

Дружества от "Геотехмин" подпомагат и общини, представители на културата, науката и образованието.

Цоло Вутов е удостояван многократно с почетни звания и награди, сред които златен орден на труда за приноса му в изграждането на МОК "Елаците" в периода 1976 – 1982 г.

Носител е и на специалната награда на Българска агенция за инвестиции за изключителен принос за българската икономика и научната и развойна дейност, наградата на председателя на КРИБ за цялостен принос за развитието на икономиката в България, почетен знак на ХТМУ, най-високата награда на БТПП - бронзова статуетка "Хермес", орден "За хуманизъм" - I степен на МАНЕБ, златна значка "Проф. Асен Златаров" на ФНТС и много други.

Споделяне

Още от Общество