Президентът наложи вето на кариерните бонуси за съдебните кадровици

снимка БГНЕС

След близо година забавяне президентът Румен Радев се намеси по темата с кариерните бонуси за членовете на Висшия съдебен съвет. Държавният глава наложи вето на последната промяна в съдебния закон от началото на септември, която измени козметично режима за повишаване в кариерата, полагащо се на всеки съдебен кадровик.

Кариерните бонуси бяха приети в началото на годината с гласовете на ГЕРБ, "Обединени патриоти", ДПС и "Воля". Те предвиждаха всеки магистрат, който е бил член на Висшия съдебен съвет, да има право на повишаване при завръщането си в съдебната система. Например, ако е бил апелативен съдия преди да стане член на ВСС, получава автоматично право да стане върховен съдия.

Съдиите от Върховния касационен съд атакуваха пред Конституционния съд този щедър бонус с аргумента, че това е необоснована привилегия, която руши авторитета на съдебната власт.

"Дава се възможност за необосновани кадрови решения на основата на неясни критерии, като се заобикалят или нарушават действащите към момента организационни начала за структуриране на съдебната система като стабилност, прозрачност и кариерно развитие", заявиха върховните съдии в искането си до КС.

Още преди Конституционният съд да се е произнесъл, депутатът от ДПС Хамид Хамид предложи лека корекция в текста. Така парламентът прие, че кариерният бонус няма да е автоматичен, а ВСС ще може да преценява дали да назначи бившите членове на съвета на по-висока длъжност. Така се създаде допълнителна възможност за мнозинство във ВСС да прави наказателни акции срещу неудобни бивши членове.

Съюзът на съдиите в България нарича "кариерните" бонуси пряка политическа "корупция" в съдебната власт. С огромно забавяне президентът Румен Радев се намеси по темата с вето.

Според него основната гаранция за независимостта на съда се изразява в това назначенията и повишенията на магистрати да се правят "единствено въз основа на обективни критерии, каквито са квалификацията, уменията, почтеността, чувството за независимост". Той напомня, че работата ВСС е административна и не е свързана с правораздаване. При това положение работата във ВСС няма как да даде на някого знанията и опита да бъде върховен магистрат.

"Когато законът създава предпоставки определени лица да бъдат назначени в по-високи по степен органи на съдебната власт въз основа на критерии, различни от обективните критерии, съществува риск от надделяване на съображения от политически характер, а оттам и риск за независимостта на магистратите", казва държавният глава.

Той напомня, че кариерният бонус нарушава конституционния принцип за равенство и недопускане на привилегии, основани на лично или обществено положение.

Румен Радев напомня, че промяната в закона е направена с предложение, внесено между първо и второ четене на промените в ЗСВ. Това води до приемане на текста само на едно гласуване.

"Внасянето на такава съществена промяна без писмени мотиви, оценка на въздействието и обществено обсъждане е в остро несъответствие с принципите за необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност и стабилност, които ръководят законодателния процес в правовата държава", казва Радев.

Споделяне

Още по темата

Още от България