Президентът назначи Лазар Груев за конституционен съдия

Президентът Георги Първанов назначи Лазар Груев за съдия в Конституционния съд на мястото на починалия Христо Данов.

От началото на 1998 година Лазар Груев е доцент по наказателно право към Юридическия факултет на Софийския университет, а от 1999 г. е зам.- декан на факултета. Освен в СУ чете лекции и пред студентите във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", показва справката от прессекретариата на президента.

Лазар Груев е роден на 29 март 1956 г. в София. През 1981 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

От 2000 г. е директор на Института за германско право към Юридическия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" и е зам.-главен редактор на сп. "Съвременно право".

Основните научни интереси на доц. Груев са в областта на общата част на наказателното право и теорията на правото. Той е публикувал четири монографии и над двадесет научни студии и статии по съществени въпроси на наказателното право. Особен интерес предизвика книгата му "Смъртното наказание - за и против", публикувана в средата на 1998 г. Шест месеца по-късно българският парламент отмени това най-тежко наказание.

Публичната защита на дисертационния му труд на тема "Бланкетни наказателноправни норми" е през м. декември 1991 г., а с решение на ВАК от 1992 г. му е присъдена научната степен "доктор по право".

Доц. Груев специализира неколкократно в Германия - Лайпциг, Саарбрюкен и Хамбург. През 1996 г. той е удостоен с едногодишна стипендия от Фондация "Александър фон Хумболдт" за провеждане на научни изследвания в Института за международно и интернационално наказателно право във Фрайбург - Германия. Участвал е с научни доклади в три международни колоквиума в Германия - Хамбург (1994 и 1995 г.) и Бишофсгрюн (1996 г.).

До назначаването му за конституционен съдия е зам.-председател на Правния съвет към Президента на Република България.

Женен. Има една дъщеря.

Споделяне

Още от България