Президентът открива първия конгрес на инвеститорите в туризма в Пловдив

Още от България

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?