Президентът Първанов кани Азербайджан за проектите Бургас - Александруполис и АМБО

990.4 млн.лв. е излишъкът в републиканския бюджет в края на август, сочи последният доклад за изпълнението на бюджета, изготвян всеки месец от финансовия министър до колегите му в правителството. Докладът бе одобрен на заседанието на МС в четвъртък.

Приходите в републиканския бюджет към края на август са 6.764 млрд.лв., а разходите - 5.773 млрд. Събраните средства в хазната за първите осем месеца са 74.7% от годишния разчет, а направените разходи за същия период са 62.6% от планираните.

Преди два дни, пристигайки си от Вашингтон финансовият министър Милен Велчев съобщи, че още не е постигната договореност между правителството и МВФ за харченето на бюджетния излишък.

Според по-подробните обяснения на министъра, работната мисия на МВФ в края на септември в София е одобрила обявените от НДСВ допълнителни разходи за пътища, общини, компютри в училищата и 13-та пенсия и бюджетна заплата. Средствата, които заедно с разпределения в края на юли излишък надхвърлят 500 млн.лв., включват вече договорените с фонда допълнителни разходи от 1% от БВП (над 380 млн.лв.) и спестените от кабинета плащания по лихви или по нереализирани капиталови проекти.

Отделно от тези средства, правителството иска да изхарчи още 300 млн.лв. от излишъка за инфраструктурни проекти, образование и ангажименти на България, свързани с ЕС.

Преди два дни пред БНТ Велчев заяви, че кабинетът очаква в края на годината 400 млн.лв. излишък над договореното за харчене с МВФ. Това надвишава един процент от БВП и нашата теза е, че в условията на благоприятна макроикономическа обстановка няма никаква необходимост така да затягаме фискалната политика, че да спестим толкова голяма сума в бюджета, каза финансовият министър.

При пристигането си в София ръководителят на мисията на МВФ Ханс Фликеншийлд призова правителството да планира по-коректно бюджетните параметри, за да не се стига до толкова голям излишък, както и да спести част от него.

Според днешния отчет на финансовото министерство, данъчните приходи за януари - август са 5.448 млрд.лв., което е със 717.7 млн. повече от същия период на миналата година. Общото увеличение на приходите в бюджета - данъчни и неданъчни - спрямо тези за 2003 г. е с 676.7 млн.лв. или с 11.1 на сто.

Постъпленията от косвени данъци са 3.780 млрд.лв., което е с 21.6 % или с 672.8 млн. лв. повече от същия период на миналата година. Събраните преки данъци са 1.667 млрд.лв.

Неданъчните приходи са 1.300 млрд.лв.

Най-много от разходите на бюджета за първите осем месеца - 3.157 млрд.лв., са нелихвените плащания. След тях се нареждат трансферите - 1.984 млрд. лв. и лихвените плащания - 614.3 млн.лв.

От трансферите, на общините са предоставени 836.2 млн. лв., а на НОИ - 682,4 млн. лв. Съдебната система е получила 101.3 млн. лв., което е с 49.7 % повече от миналата година.

Фискалният резерв към 31 август е 4.801 млрд.лв.

Още от Бизнес