Президентът пита шефа на БНБ как ще се облекчат кредитополучателите

Управителят на БНБ Димитър Радев

Президентът Румен Радев е провел среща с управителя на БНБ Димитър Радев, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Двамата са обсъдили актуалното състояние на икономиката и банковата система на България и новите предизвикателства, произтичащи от ситуацията с Covid-19.

Държавният глава е коментирал информацията от някои европейски страни за мерки за облекчаване на кредитополучатели, потенциално затруднени в погасяването на техните задължения. В този момент българските граждани, които ще загубят работа и доходи, също ще очакват разбиране от страна на банките в периода на предстоящите трудности, е посочил Румен Радев.

Управителят на БНБ е информирал президента за стриктните мерки в централната банка за защита на здравето на служителите и оптимизиране на организацията на работа с цел осигуряване изпълнението на всички критични за държавата и икономиката функции и задачи, произтичащи от законовия мандат на БНБ, включително операциите на валутния борд, поддържането на налично паричното обращение, гладкото функциониране на платежните системи и упражняването на банковия надзор.

"В резултат на традиционно прилаганата от БНБ консервативна надзорна политика днес банковата ни система разполага със значителни по размер капиталови и ликвидни резерви, както и с високо доверие на клиентите, както граждани, така и фирми. Така банките имат възможност да прилагат гъвкавост и индивидуален подход с оглед намаляване на негативните ефекти от наложените ограничения, свързани с Covid-19", е посочил Димитър Радев. Управителят на БНБ е отбелязал, че кризата ще засегне по различен начин кредитополучателите, а силата на потенциални негативни ефекти върху тях ще зависи от изходната им финансова позиция и секторния им профил.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?