Президентът подкрепи генералите срещу редуцирането на армията

Президентът Георги Първанов публично взе страната на шефа на Генералния щаб ген. Никола Колев в спора му с военния министър Николай Свинаров за числеността на армията и създаването на интегрирано министерство между цивилното и военното ръководство на въоръжените сили. Поредният скандал със неприключилия още Стратегически преглед на отбраната избухна точно, когато ни приеха в НАТО. Тогава се разбра, че работната група от експерти е одобрила варианта на военния министър до 2015 година армията ни да се сведе до 39 000 души. Ген. Колев е предлагал тя да наброява 48 000 - военни и цивилни.

Георги Първанов обяви на днешна среща с журналисти, че е недопустимо да се настоява за съкращаване на личния състав и техника от бойни формирования при "раздут щат и бюджет на бюрократично дублиращи се структури в министерството, които не създават военни способности". Преди десетина дни ген. Колев каза, че подчинените на министъра структури се нуждаят от оптимизиране и е безсмислено да харчат пари за себе си, ако не съдействат за постигане боеспособността на въоръжените сили.

Преди да разпореди съкращаване на българската армия, министърът на отбраната трябва да е подредил собствения си двор, т.е. министерството на отбраната, а това все още не е факт, посочи днес и върховният главнокомандващ.

Противопоставянето и борбата срещу тероризма, според държавния глава, е задача, която България трябва да изведе като основен приоритет. Този приоритет бе посочен и в политическата рамка за Стратегическия преглед на отбраната. Заради това бе обоснована необходимостта от изграждане на професионална армия и специално обучени части за борба с тероризма и по-малко численост от формирования, които да охраняват териториалната цялост на страната, за която няма заплаха.

Има опасност Стратегическият преглед на отбраната да бъде деформиран и да бъде сведен до поредния нов план за организационно изграждане на българската армия, предупреди още президентът.

Първанов отбеляза като пропуск и факта, че от две години насам липсват доклади от Министерски съвет пред парламента за състоянието на отбраната.

По думите му, съществена част от проблемите са щели да бъдат решени в случай, че Стратегическия преглед на отбраната е бил предхождан от подобен годишен доклад.

Според Първанов, не е възможно да се реализира лансираната за пореден път от министър Свинаров идея за интегрирано Министерство на отбраната, на което Генералният щаб да е "незначителен придатък", а Главните щабове да се ликвидират. Освен премахване на дублиращи се структури в цивилното и военното ръководства, аргументите за интегриране са, че като член на Алианса България ще трябва бързо да решава на политическо и експертно ниво как да се включва в операции на пакта.

Президентът смята, че е абсолютно необходим и ясен ангажимент от страна на правителството и парламента за запазване разходите за отбрана в размер на 2.6% от Брутния вътрешен продукт. По думите му реализацията от количествените съкращения и икономии трябва да се използват за повишаване качеството на армията, модернизацията на техниката и създаване на нови бойни способности.

Особено важно е, повтори тезата си държавният глава, мисиите ни зад граница да се финансират отделно. Той посочи, че сега с тях се създава огромен дефицит в бюджета на отбраната.

Първанов не пропусна да отбележи неудовлетворението си от факта, че въпреки заявените на всички нива намерения за отделно финансиране на мисиите ни, това не се е реализирало на практика.

Според президента, разрешаването на проблема с увеличаващите се военни разходи и нарастващият дефицит в бюджета трябва да бъде съобразен с единодушното решение на КСНС.

Държавният глава апелира и към много строг контрол върху разходите и изпълнението на бюджета.

Президентът подчерта днес, че е необходим преглед и в други сфери на сигурността. България вече е член на НАТО, а специалните ни служби все още действат по стара законодателна и нормативна уредба.

Още от България