Президентът притеснен от дублаж на инвестиционното с регионалното министерство

Въпреки резервите си Росен Плевнелиев пусна поправките в Закона за устройството на територията

Росен Плевнелиев. Сн: БГНЕС

Президентът Росен Плевнелиев разкритикува създаването на министерство на инвестиционното проектиране в отделяне на функции от министъра на регионалното развитие, но се съгласи това да стане и подписа указ за обнародването на измененията в Закона за устройство на територията. Това съобщи прессекретариатът на държавния глава в петък.

Поправките бяха приети от парламента на 18 юли и разделиха функциите между министъра на регионалното развитие и министъра на инвестиционното проектиране.

Президентът е на мнение, че с тези промени ще се забави, вместо да се ускори строителството и усвояването на средствата от европейските фондове в най-решителния за България момент.

Въпреки недостатъците на закона държавният глава го пуска, защото конституцията възлага на премиера и на управляващото мнозинство отговорността за целесъобразността на решението колко и какви министерства да има, а президентът не участва при определяне на структурата на Министерски съвет, се казва в съобщението от "Дондуков" 2.

Според държавния глава обаче създаването на Министерство на инвестиционното проектиране и преобразуването на Министерство на регионалното развитие и благоустройството е довело до спиране за повече от месец и половина на издаването на строителни разрешения, включително и за важни стратегически обекти. Като пример е посочена втората отсечка от магистрала "Струма“ от Дупница до Благоевград.

През този период нито едно от правомощията на несъществуващия вече министър на регионалното развитие и благоустройството, предвидени в Закона за устройството на територията, не са могли да бъдат изпълнявани, посочва президентът. Според него това е създало риск от загуба на европейски средства в големи размери и пропускане на активния строителен сезон.

През последните дни новата тройна коалиция не спира да повтаря колко средства ще загубим от еврофондовете като видимо не се взимат мерки това да не се случи. Напротив проекти, които са получили одобрение от Европейската комисия за да няма загуба на средства, се стопират като Северната скоростна тангента на София и завода за отпадъците на София.

Като съзнава необходимостта от преодоляване на правния вакуум и с цел да бъде продължено изграждането на важните национални обекти, които осигуряват хиляди работни места, президентът Росен Плевнелиев издаде указ за обнародване на закона, въпреки сериозните резерви, които има по отношение на някои негови текстове, се казва в съобщението.

Създаването на новото Министерство на инвестиционното проектиране беше мотивирано с облекчаване на инвестиционния процес, ускоряване на усвояването на средствата от Европейския съюз и привличането на външни инвестиции. Изрично беше подчертано, че на него ще бъдат възложени координиращи функции, без да се изземат правомощия на други органи по устройство на територията, посочва държавният глава.

Президентът обаче счита, че с настоящите изменения не се постигат целите, посочени като мотиви за създаване на министерството. Напротив - изземат се правомощия и се затруднява определянето на компетентните органи. Дублират се структури с почти еднакви задължения и отговорности - и двамата министри ще одобряват подробни устройствени планове и проекти и ще издават разрешителни за строеж за национални обекти, посочва президентът.

Обществото и бизнесът не получиха от отговорните институции отговор на въпроса как с механичното разделяне на правомощията между двете министерства и изземането на правомощия на местните власти ще бъде ускорен инвестиционният процес, смята държавният глава. Според него създаването на допълнителна нова държавна институция увеличава, а не намалява бюрокрацията и усложнява, вместо да опростява административния и регулаторен процес.

С приетия закон се засягат и правомощия на общините. Те няма да могат да одобряват изграждането на обекти с индикативна стойност над десет милиона лева, финансирани от фондове на Европейския съюз или от държавния бюджет. Тези обекти са в областта на ВиК сектора, третирането на битови отпадъци, защитни съоръжения, първостепенна улична мрежа първи и втори клас. Органите на местната власт се лишават от възможността сами да определят политиката по устройство на територията си. И, не на последно място, отнемането на правомощията засяга принципа за децентрализация на държавната власт, прогласен в Конституцията ни, посочва държавния глава.

Отделно от това, президентът е на мнение, че възприетият законодателен подход за разграничаване на правомощията между министъра на инвестиционното проектиране и местните власти ще доведе до изключителни трудности при определяне на това кой е компетентен да одобри изграждането на посочените обекти. Това създава не само риск да се усложни и забави инвестиционният процес в страната, но и рискове от заобикаляне на закона или постановяване на нищожни актове, посочва президентът.

Макар новоприетият Правилник за организацията и дейността на Народното събрание да предвижда вносителят да дава становище по очакваните последици от прилагането на законопроекта, включително и финансови, това не се е случило, посочва още президентът. Според него гражданите и бизнесът не са получили уверение, че създаването на допълнителен бюрократичен апарат – нова специализирана и обща администрация, която тепърва ще се изгражда като структура и капацитет, ще ги облекчи в сложния инвестиционен процес.

Споделяне

Още от Бизнес