Президентът пусна пенсионните промени със закана да ги атакува в КС

Президентът пусна пенсионните промени със закана да ги атакува в КС

Президентът Георги Първанов пусна промените в Кодекса за социалното осигуряване (КСО), въпреки "многобройните му несъвършенства и оспорими разпоредби", но не се отказва да атакува отделни текстове пред Конституционния съд, съобщиха от прессекретариата на държавния глава във вторник. Преди ден социалният министър Тотю Младенов съобщи, че Първанов е подписал указа за обнародване на закона и му благодари.

Първанов посочва, че е подписал закона, “който поражда многобройни проблеми“, за да не се засегнат интересите на някои категории граждани. Според държавния глава, ако върне промените, ще пострадат работещите при тежки условия на труд, защото новоотпусканите от началото на годината пенсии биха били значително по-ниски от тези на пенсиониралите се при същите условия, но до края на тази година. Освен това щели да бъдат засегнати и голяма част от безработните, защото таванът на обезщетенията за безработица нямало да отпадне от началото на годината и хората щели получават значително по-ниски обезщетения, отколкото сега.

"Поради тези причини държавният глава не се възползва от правото си да върне закона за ново разглеждане от народните представители. Същевременно обаче българските граждани трябва да знаят, че много от "нововъведенията” в осигурителния кодекс ще имат сериозно отражение върху тяхното социално положение", посочва Първанов, след което представя подробен анализ, придружен и от конкретни примери.

Той припомня, че освен прехвърлянето от професионалните фондове на парите от индивидуалните партиди на хората, се предвижда и превеждането в Националния осигурителен институт (НОИ) на ежемесечните вноски от 12 на сто и 7 на сто за ранно пенсиониращите се до 31 декември 2014 г.

Според президента, прави чест на сега управляващите, че са поставили проблема с ранното пенсиониране, но това, което се предприема, не решава, а напротив - задълбочава недостатъците на пенсионния модел.

“Прехвърлянето на професионалните фондове към НОИ десетки години след тяхното създаване и утвърждаване не е най-разумното решение“, смята той. Това според него ще създаде недоверие не само към пенсионната система, но и към законността и инвестиционния климат в страната.

Според президента по-добро решение е при ранното пенсиониране НОИ и професионалните пенсионни фондове да плащат пропорционална част от общата пенсия, която да съответства на времето и/или на размера на направените вноски във всеки от тях.

"Не бива да се забравя, че до 2000 г. по-високите вноски се превеждаха изцяло в НОИ, а и сега това се прави частично. Би било крайно несправедливо от определена дата, независимо от коя, единствено фондовете да плащат ранните пенсии или само НОИ да продължи да плаща", посочва Първанов.

Според президента е неприемливо отпадането на т. н. точкова система за пенсиониране още от началото на 2011 г., което противоречи на споразумението. С това решение реално и неочаквано се ощетяват хиляди работещи, които са се надявали да се пенсионират през 2011 г., но в последния момент (броени дни преди това) управляващите ги задължават да работят още години наред или да си откупят на висока цена стажа и пенсията.

"Например работеща жена, която на 1 януари 2011 г. иска да се пенсионира, защото навършва 63 години (с 3 г. повече от минималната възраст) и на тази дата ще придобие 31 години осигурителен стаж (т. е. ще събере необходимите сега 94 точки), по новите изисквания за 34 години стаж следва да продължи да работи или още две години (до 65, когато може да се пенсионира, ако има най-малко 15 години стаж), или да си купи 3 години стаж, цената на който за следващата година (след повишаването на вноската с 1.8 %) ще възлезе на близо 2 700 лева. Необходимо е да се има предвид, че тази сума следва да се изплати наведнъж, защото с този закон се отменя и много популярната сегашна мярка за разсрочено изплащане от пенсията на осигурителните вноски за закупения осигурителен стаж", посочва в мотивите си президента.

Според него подобна мярка влиза в остро противоречие и с духа на пенсионното законодателство, което задължително следва да бъде стабилно. Т. е. условията за пенсиониране в началото на осигуряването да бъдат или същите при пенсионирането, или променени достатъчно рано, за да могат хората да планират своевременно своето поведение и своя живот.

"Ако в посочения по-горе пример тази жена знаеше предварително за отмяната на точковата система от 2011 г., тя можеше още преди три години да си купи стажа на значително по-ниска цена и да се пенсионира", обяснява Първанов и заявява:

"В период, когато хората трябва да получават признание за труда си, те биват наказвани. От всякаква гледна точка - социална, политическа, хуманна и цивилизационна, това е недопустимо поведение към работещите от страна на сега управляващите", смята още Първанов.

Според него в закона могат да се открият както преки противоречия с конституцията на страната, така и множество несъответствия с принципите на социалната държава. Например, неприемливо е задължителното обществено осигуряване за безработица да се поставя в зависимост от каквито и да е програми.

"С настоящия закон се прави едно недопустимо отстъпление от този утвърден конституционен принцип", заявява Първанов.

"Има и много други оспорими решения, макар че не всички те противоречат на конституцията или на международни актове, които са в сила за нашата държава. Те са или сериозно посегателство върху социалната закрила на гражданите (намаляването на продължителността на изплащането на обезщетенията по краткосрочното обществено осигуряване след прекратяването на правоотношението), или съдържат вътрешни противоречия (относно средствата по индивидуалните партиди на осигурените за ранно пенсиониране починали лица)", посочва Първанов.

Според него в приетия закон има и разпоредби, целта на които е да се подобри адекватността и да се повиши размерът на пенсиите, но те са отложени далеч във времето и тежестта на разходите се прехвърля на следващи правителства.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?