Президентът сезира съда заради правото да се строят нови пристанища без търг

Президентът Росен Плевнелиев ще сезира Конституционния съд заради нови правила, позволяващи учредяването на правото на строеж на нови регионални, яхтени и рибарски пристанища без провеждането на търг или конкурс. Това съобщиха от Президентството в понеделник по повод нови разпоредби на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

В тях се разрешава на физически и юридически лица с инвестиционни намерения да получат без търг или конкурс право да изграждат нов порт за обществен транспорт с регионално значение, рибарско пристанище, яхтено пристанище, пристанища със специално предназначение, специализирани обекти за обслужване на риболовни дейности, както и за специализирани пристанищни обекти - пристани за кораби за сезонен превоз на пътници, пристани за добиващи кораби, за специални кораби по смисъла на Кодекса на търговското корабоплаване, предназначени за спомагателни дейности и за зимовници, приютяващи плавателни съдове.

Освен това законът не предвижда определен срок, за който ще се учредява правото на строеж и то може да е безсрочно.

Според държавния глава особеното право на ползване на обекти, които са изключителна държавна собственост се предоставя чрез концесия при условия и по ред, определени със съответния закон, както изисква чл. 18, ал. 5 от Конституцията. Вътрешните морски води, съгласно чл. 14 от Закона за водите, са изключителна държавна собственост. Поради значимостта си, те са посочени в чл. 18, ал. 1 от Конституцията. Всеобщата полза на тези обектите е до такава степен очевидна, че конституционният законодател е счел за необходимо да я защити в основния закон, се посочва в съобщението на Президентството.

Конституционно предписаната висока степен на правна закрила не може да бъде обезпечена при допуснатото обременяване на тези обекти с право на строеж. Според Плевнелиев в условията на икономическа криза трябва да се търсят мерки за развитие на икономиката, но това не трябва да става за сметка на други конституционни ценности и принципи. Когато държавата упражнява своите правомощия върху обекти, които са изключителна държавна собственост, тя трябва да има водеща роля, за да осигури “публичноправна значимост и всеобща полезност“ на тези обекти, мотивира се държавният глава.

Споделяне

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?