Президентско вето върху съкратеното обжалване на екооценки

Бързината не може да бъде ценност над законността дори за стратегически обекти, смята Румен Радев

Президентско вето върху съкратеното обжалване на екооценки

Държавният глава Румен Радев наложи вето върху поправките в Закона за опазване на околната среда, съкращаващи обжалването на оценките за въздействие на стратегически важни инвестиционни проекти върху околната среда само на една инстанция. Така с мотива, че "бързината не може да бъде ценност над законността дори и за важни национални обекти" и че законовите промени не са били публично обсъдени в законово регламентирания срок, текстовете са върнати за ново обсъждане в парламента. Това съобщиха от секретариата на Президентството във вторник.

Радев бе призоват от природозащитници да наложи вето върху корекциите, водещи до абсурда да се позволява пълно обжалване на оценки за въздействието върху околната среда (ОВОС) на малки обекти, но не и за такива от стратегическо значение, чието оспорване трябваше да приключват за шест месеца само на първа инстанции, без право за последващи претенции.

"Приветствам стремежа към ускоряване на процедурата по изграждане на национални обекти, които имат стратегическо значение за развитието на България. Не споделям обаче, възприетия от законодателя подход ускоряването да става за сметка на намаляване на инстанциите при упражняването на съдебния контрол, защото засегнатото благо с това изменение е околната среда", посочва държавният глава в мотивите, с които връща текстовете за ново обсъждане в парламента сред лятната ваканция.

От мотивите става ясно, че президентът също смята, че съкратеното обжалване на ОВОС нарушава конституционното задължение да се опазва околната среда и изискването административните актове да подлежат на подлежи на ефективен двуинстанционен съдебен контрол.

"Правото на оспорване на административен акт, както и правото на касационно оспорване на първоинстанционно съдебно решение, представляват процесуални права за защита срещу порочен държавен юридически акт. Действително касационното производство не решава материалноправния спор, но решава спора за законосъобразността на първоинстанционното решение. По този начин касационното производство е ефективна преграда срещу нищожни, недопустими или неправилни първоинстанционни решения. Премахването на това производство в Закона за опазване на околната среда и в Закона за биологичното разнообразие намалява интензитета на защитата, необходим за гарантиране на околната среда като конституционно установена ценност. Затруднява се и изпълнението на функцията на Върховния административен съд по чл. 125, ал. 1 от Конституцията да "осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване". С тази функция се защитават както правата и законните интереси на засегнатите лица. така и обществения интерес", посочва още в мотивите си президентът.

Той не е съгласен с мотивите на управляващите , че е необходимо "да се съкрати съществено времето за процедиране и влизане в сила на изграждането на обекти с национално значение и за да се избегнат дългите и тежки процедури на съдебно обжалване".

"Считам, че бързината не може да бъде ценност над законността дори при реализирането на стратегически важни обекти, когато това може да създаде риск от непоправими екологични последици. Основна характеристика на екологичното законодателство е неговата превантивна насоченост, в синхрон с която е съществуващото двуинстанционно съдебно производство при оспорване на актове на компетентните органи по Закона за опазване на околната среда и по Закона за биологичното разнообразие", отбелязва Румен Радев.

Той посочва и убедеността си, че промените в екозаконодателството трябва да се предхождат от широки обществени обсъждания, което на практика не се е случило с върнатите сега текстове.

Те бяха прието от парламента само за 16 дни, считано от законодателната инициатива на народни представители, при съкратен срок за предложения между двете гласувания, при съществени допълнения, направени след започнато второ гласуване Такива отклонения от нормалното протичане на законодателния процес не следва да се допускат, особено когато се отнасят до правните механизми за опазване на околната среда, смята държавният глава.

Затова той връща текстовете в парламента с мотива, че "може да бъде постигнат по-добър баланс между ускоряване реализацията на стратегическите цели на държавата и законността като основа на правовата държава".

Председателят на парламента Димитър Главчев използва профила си във "Фейсбук", за да съобщи, че вече е възложил на парламентарната Комисия по околната среда и водите да докладва указа и мотивите към него пред народните представители.

Това е второто законодателно вето, наложено от президента Румен Радев. Първото беше върху Закона за концесиите.

Както Mediapool вече писа връщането на Закона за опазване на околната среда на парламента бе очаквано, особено след като в края на миналата седмица лидерът на БСП Корнелия Нинова заяви, че ако президентът не стори това, левицата обмисля да сезира Конституционния съд.

Въпреки че освен за вето върху ЗООС, президентът бе призован да върне и спорните поправки в двата съдебни закона, приети ударно в края на пленарната сесия с гласовете на ГЕРБ и ДПС, държавният глава подписа НПК, с който Специализираният наказателен съд се превръща в политически трибунал. Очаква се да бъде обнародван и Законът за съдебната власт, който пък регламентира кариерните бонуси за членовете на отиващия си Висш съдебен съвет.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Колко време давате на новия парламент?