При 10 467 фермери има застъпване на нивите

Започва приемът на документи за двойно заявени площи

При 10 467 фермери има застъпване на нивите

В заявленията на 10 467 фермери за получаване на подпомагане са установени застъпвания с обща площ от 6013 хектара чрез кръстосани проверки, съобщиха от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ).

За сравнение - в Кампания 2016 застъпванията са били с обща площ 6985 ха. Запазва се тенденцията след 2014 г., за трета поредна кампания по прием на заявления, общият размер на застъпената площ да намалява значително, посочват от ДФЗ.

Кръстосаните проверки за Кампания 2017 са приключили и е започнала процедурата по изпращане на уведомителните писма за установените застъпвания.

Съгласно условията и реда за подаване на заявления по схемите и мерки за директни плащания в срок до 20 работни дни от получаването на уведомително писмо, но не по-късно от 1 декември 2017 г., кандидатите трябва да се явят в съответната областна дирекция на фонд "Земеделие". Там трябва да представят документи, доказващи правото за ползване на застъпените площи, е посочено в съобщението на ДФЗ.

Земеделските стопани имат възможност да направят справка за застъпванията за Кампания 2017 и какъв е размерът на двойно декларираните площи в секция "Система за индивидуална справка по Директни плащания". Платформата се намира на сайта на фонд "Земеделие".

Кандидатите, които са направили електронна справка в сайта на ДФЗ и са установили, че в декларираните от тях площи има застъпвания, могат да подготвят документите, доказващи правото за ползване на земите, и да ги представят в областните дирекции на ДФЗ и преди връчването на уведомително писмо, посочват от фонда.

Споделяне

Още от Бизнес