При бедствия освобождаването на продукти от държавния резерв ще става за ден

При бедствия освобождаването на продукти и материали от държавния резерв вече ще става за ден, вместо за шест, както беше досега. Това предвиждат промени в Наредбата за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси, които бяха одобрени от правителството в сряда.

 

Промените са продиктувани след наводненията в Мизия, когато трябваше да се вземе специално решение на правителството за да се освободят гумени ботуши и чували от държавния резерв. Тогава процедурата отне около 5 – 6 дена по думите на Емил Колев, началник на агенцията "Държавен резерв и военновременни запаси".

 

Новите текстове в наредбата предвиждат при обявяване на бедствено положение и постъпило искане от централен или териториален орган на изпълнителната власт до председателя на агенцията, той да може със заповед да предостави исканата помощ. По този начин процедурата се съкращава в рамките на ден, два, каза Емил Колев.

 

Контролът ще бъде последващ от страна на Министерския съвет или упълномощен от него орган.

 

С друго решение на правителството е променен и Устройственият правилник на агенция "Държавен резерв и военновременни запаси". Промените са свързани с допълнения на правомощията на председателя и на функциите на администрацията на агенцията, произтичащи от приетия през 2013 г. нов Закон за запасите от нефт и нефтопродукти.

 

Допълнени и прецизирани са дейностите и задълженията на териториалните дирекции, както и функциите на Инспектората на агенцията, с оглед повишаване ефективността и отчетността на неговата дейност.

Споделяне

Още от България