Прибалтика и България с най-лоши перспективи за излизане от кризата

Прибалтика и България с най-лоши перспективи за излизане от кризата

Опасността от регионален финансов срив в Източна Европа отмина, но икономистите виждат други потенциални рискове. Водещата американска агенция за икономически анализ "Ар Джи И Монитър" в най-новата си прогноза сочи няколко източника на възможни трусове, предаде в четвъртък радио "Дойче Веле".

То цитира агенцията, според която обезценяването на валутата в Латвия все още е напълно възможно, а Прибалтика и България трябва да очакват като цяло тежки последици от него.

На второ място са рисковете, идващи от продължаващия банков стрес, следвани от рискове за програмите на Международния валутен фонд в региона, които Ар Джи И смята за застрашени от растяща политическа нестабилност в няколко от държавите, получили помощи.

Рискът от обезценяване на латвийската валута през 2010 година е много висок, твърди агенцията за анализи. Добрата новина е, че ако това се случи, ефектът на финансово заразяване ще бъде много по-ограничен, в сравнение с предвижданията отпреди няколко месеца, и няма да повлече надолу целия регион.

Лошата новина е, че заразяването ще засегне Естония, Литва и България - държавите с фиксиран курс на валутата, продължава коментарът.

И стресът в банковия сектор не е отминал, смятат анализаторите на Ар Джи И. По петите на лошия бизнес цикъл идва неплатежоспособността. Една от последиците от рязкото свиване на икономиките в Източна Европа е растящият брой на просрочените банкови заеми.

Очаква се той да достигне върхови стойности в началото на 2010 година, като в Централна и Източна Европа броят на просрочените заеми ще нарасне с 5 до 10%, в Прибалтика - с 15-25%, в Югоизточна Европа, включително и в България - с 15-20%.

Според анализаторите перспективите за растеж и възстановяване в Източна Европа ще останат несигурни през следващите няколко години и отделните държави ще се възстановяват с различни темпове. Като цяло обаче регионът ще се възстанови по-бавно от другите развиващи се региони в света.

Полша и Чехия се възстановяват по-бързо от всички други, като Полша, според Ар Джи И, вече излезе от рецесията.

По-бавно се съвземат Унгария, Румъния, Словакия и Словения. Словакия и Словения страдат от силното евро, но пък ще се ползват от ниските лихви в еврозоната и от по-лесния достъп до финансиране.

Най-слаби са шансовете за възстановяване на трите държави в Прибалтика и България, е оценката на Ар Джи И. Техните перспективи са най-лоши. Една от причините е валутният обмен, който ги прави неконкурентоспособни, завършва коментара "Дойче Веле".

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?