Приемните родители настояват за въвеждане на специални договори, подобни на спортистите

Приемните родители настояват за въвеждане на специални договори, подобни на спортистите

Да бъде въведен специален догоaвор за предоставяне на услугата “приемна грижа“ по Закона за социалните услуги, с който да се регламентира трудът на приемните родители по начин, гарантиращ техните социални и осигурителни права, настояват от Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ) в отворено писмо до председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, министър-председателя Бойко Борисов, министъра на труда и социалната политика Бисер Петков и до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

В Закона могат да бъдат разписани минимални задължителни клаузи на специалния договор, като срок на действие, място на предоставяне на услугата, права и задължения на двете страни, право на почивка за приемните родители чрез осигуряване на заместваща грижа на настанените деца и др.

Правоотношения, регламентирани по специални закони и приравнени на трудовите, няма да бъдат прецедент в българското законодателство, отбелязват от НАПГ.

Последно такива договори са регламентирани в новия Закон за физическото възпитание и спорта от 2018 г. Въвеждането им беше аргументирано именно със спецификата на труда на спортистите и техните треньори, поради която трудовите договори се оказаха неприложими.

Затова се даде възможност те да предоставят труда си срещу възмездни договори, сключени с клубовете. В публикуваните преди дни предложения за данъчни промени на Министерството на финансите пък се предлага този вид договори да се приравнят на трудовите, което ще защити социалните и осигурителните права на спортистите и треньорите. С договори по специални закони, носещи пълни осигурителни права, са регламентирани правоотношенията на полицаите, военните, служителите на съдебната власт, държавните служители. 

„Считаме, че хората, които спасяват детството на изоставени, неглижирани и малтретирани деца, които им помагат да станат личности и да работят за държавата вместо държавата да ги издържа в домовете, заслужават същата тази държава да се погрижи да защити правата им“, категоричен е Мирослав Долапчиев, председател на НАПГ.
 
Към момента приемните родители се грижат за децата в риск по силата на граждански договори, които ги лишават от правото на пълно осигуряване. Те нямат осигуряване за рисковете трудова злополука, безработица, за бременност и раждане и за гледане на дете.

Така остават без обезщетения при прекратяване на договорите им или когато се наложи да проведат лечение, в резултат на което децата се извеждат от дома им. Въпреки многобройните настоявания на НАПГ този проблем да бъде решен, от Министерството на труда и социалната политика засега отказват да намерят решение.

Преди години приемните родители предоставяха услугата по силата на трудови договори, но те бяха сменени с граждански с аргумента, че трудът им е специфичен и не е относим към трудовите правоотношения. Така приемните родители бяха лишени от осигурителни права.

Законът за социалните услуги беше обнародван през м. март т.г. и влиза в сила от 01.01.2020 г. “При наличието на специален закон вече няма основание приемните родители да продължат да бъдат лишавани от социална сигурност. Правата им могат да бъдат гарантирани чрез регламентиране на договор по този специален закон, като работещите по силата на такива договори бъдат включени в кръга на осигурените за всички рискове лица по Кодекса за социално осигуряване“, смята Долапчиев.

Той настоява за среща при първа възможност с министъра на труда и социалната политика, за да бъде обсъдено предложението и да бъдат предприети своевременно, преди влизането на закона в сила, съответните законодателни промени. 

Споделяне

Още от България