Приети са първите студенти, които ще се обучават за "Военен лекар” и "Военна медицинска сестра”

Приети са първите студенти, които ще се обучават за "Военен лекар” и "Военна медицинска сестра”

Първите студенти по специалностите “Военен лекар” и “Военна медицинска сестра” ще започнат своето обучение на 18 август.

Програмата се провежда за първи път в България с цел подготовка на медицински кадри за нуждите на Въоръжените сили и е съвместна между ВМА, МУ “Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и ВВМУ “Н. Й. Вапцаров“.

В специалност „Военен лекар“ са приети общо 10 жени и трима мъже. 4 са попълнените бройки за “Военна медицинска сестра”, като през месец август предстои и второ класиране.

Срокът за подаване на документи е до 2 август 2017 г., а изискванията към кандидат-студентите са:

За специалност “Медицина“, направление “Военен лекар“: да са се явили на приемните изпити в МУ-Варна по биология и химия (предварителни и/или редовни изпити) и да имат положителни оценки от тях.

Незаетите места по тази специалност са 7 за мъже. Освен тях, ще бъдат подбрани и кандидат-студенти като резерви (мъже и жени).

За специалност “Медицинска сестра“, направление „Военна медицинска сестра“: да са се явили на приемния изпит в МУ-Варна – тест по биология (на 18.07.2017 г.) и да имат положителна оценка от него.

Незаетите места по тази специалност са 16, като освен тях, ще бъдат подбрани и кандидат-студенти като резерви.

Заявления за двете специалности може да бъдат направени чрез сайта на МУ-Варна (www.mu-varna.bg), както и на място (ул. “Марин Дринов“ №55).

Необходимите документи и изисквания за ВВМУ-Варна можете да намерите на www.mu-varna.bg. Те трябва да бъдат предоставени на място във ВВМУ-Варна (ул. “Васил Друмев“ №73) до 2 август 2017 г..

Всички кандидати трябва да се явят в 17:00 ч. на 02 август 2017 г. на инструктаж във ВВМУ.

Кандидати непредставили пълен пакет с документи не се допускат до участие в конкурсните изпити. Приемните изпити във ВВМУ-Варна ще се проведат на 3, 4 и 5 август 2017 г. (резервен ден 06 август 2017 г.).

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?