Приходите от нощувки на чужденци растат, а от българи намаляват

Приходите от нощувки през април достигат 29.8 млн. лв., или с 5 на сто повече в сравнение с март, показват данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в понеделник.

Отчетено е намаление на приходите от български граждани – с 4.7 на сто, докато постъпленията от чужденци се увеличават с 16.8 на сто.

Общият брой на нощувките във всички хотели, мотели, хижи и т.н. е 656 300, или с 14.1 на сто повече в сравнение с март.

Най-голямо е увеличението на нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване с 1 и 2 звезди (22.6 на сто), а най-малко – в тези с 3 звезди (4 на сто). Нощувките както от български, така и от чужди граждани, се увеличават съответно с 2.2 и 17.2 на сто.

Пренощувалите хора в хотелите и другите места за настаняване се увеличават с 10.8 на сто в сравнение с март и достигат 305 700. Относителният дял на българите е 66 на сто от всички пренощували хора, като по-голямата част (70.7 на сто) от тях са нощували в хотели с 1, 2 или 3 звезди и са имали средно 2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 104 100 и се увеличават с 25.7 на сто. Чуждите граждани са предпочели хотелите, като 70.5 на сто от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди. Средният брой на нощувките от чужди граждани е 2.5.

Заетостта на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване през април е 19.6 на сто, като тя е най-висока в средствата за подслон с 4 и 5 звезди – 23.9 на сто, следвани от тези с 3 звезди – 18.8 на сто. Заетостта на леглата като цяло се увеличава с 0.3 процентни пункта в сравнение с предходния месец, като само при средствата за подслон с 4 и 5 звезди тя намалява с 5.1 процентни пункта.

В сравнение с предходния месец общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 1.4 на сто, а на леглата в тях – с 22.6 на сто.

Споделяне

Още от Бизнес