Приходите от нощувки на чужденци се увеличават с 25.5 на сто през март

Приходите от нощувки на чужденци се увеличават с 25.5 на сто през март

Приходите от нощувки през март достигат 39.8 млн. лв. или с 13.9 на сто повече в сравнение с март 2016 година, съобщи Националният статистически институт в петък.

Регистрирано е увеличение на приходите както от чужденци - с 25.5 на сто, така и от българи - с 4 на сто.

През март в страната са работили 1 884 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 55.1 хил., а на леглата - 111.8 хиляди. В сравнение с март 2016 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 1.8 на сто, а на леглата в тях - с 3.5 на сто.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март, е 782.6 хил., или с 5.5 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (със 7.3 на сто) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

През март 2017 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са направени 72.5 на сто от общия брой нощувки на чужденци и 35.3 на сто - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19.3 на сто от нощувките на чужденци и 32 на сто - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 8.2 и 32.7 на сто.

Пренощувалите в местата за настаняване през март се увеличават с 6.4 на сто в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 382.0 хиляди. Пренощувалите чужденци са 121.4 хил., или със 17.8 на сто повече в сравнение с март 2016 г., като 71.2 на сто от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.5 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2017 г. е 23.6 на сто, като се увеличава с 1.9 процентни пункта в сравнение с март 2016 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 34.1 на сто.

Споделяне

Още от Бизнес