Приходите от такса смет растат с 8% годишно, събраните отпадъци намаляват с 3%

Приходите от такса смет растат с 8% годишно, събраните отпадъци намаляват с 3%

Приходите от такса смет растат с 8% средно на година, докато събраните отпадъци намаляват с 3%. Това показва проучване по темата на Българската стопанска камара (БСК) за периода 2007-2011 г.

 

Такса смет се определя на базата на данъчната оценка на недвижимите имоти.

 

Значителният ръст на таксата се дължи основно на промяната на данъчната оценка на имотите и отчетната стойност на активите на компаниите, като изпреварва значително общото нарастване на цените на услугите, на основното потребление и на индустриално производство, посочват от БСК.

 

Най-съществените увеличения на събраните такси са в общини с големи предприятия като София, Перник и Девня, както и в курортни селища с интензивно ваканционно строителство като Несебър, Приморско, Созопол и Априлци.

 

В част от общините, в противоречие със законовите изисквания, приходите от такса смет превишават значително разходите по чистотата и управлението на битовите отпадъци. Това доказва, че практиката по определяне на таксата няма връзка с количеството на третираните отпадъци и ефективното финансиране на съответните дейности, смятат от БСК.

 

Сериозните деформации при определянето на такса смет се потвърждават от икономически необоснованите различия. На ниво област за 2012 г. годишната такса смет на едно лице варира от 25 до 121 лева, а на ниво община от 8 до 417 лв. за 2011 г.

 

Такса смет за един тон събрани и третирани битови отпадъци на ниво община варира от 25 до 600 лв. за София през 2010 г.

 

Това са само част от изводите, които произтичат от направени от БСК изчисления за събраните битови отпадъци, платените такси за битови отпадъци (общо и на едни жител) през периода 2007-2012г.

 

Данните са изпратени с писмо до всички отговорни институции. От години БСК настоява за спешни законодателни промени относно определянето размера на такса смет. До момента без никакъв успех.

Споделяне

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?