Приходите от търговия с 5,8% повече през първите два месеца

Нетните приходи от продажби на продукция, стоки и услуги в сектор “Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството” за периода януари - февруари 2007 г. реално нарастват с 5.8% в сравнение със същия период на предната година, съобщиха във вторник от Националния статистически институт (НСИ).

Общото увеличение за сектора се дължи на положителните темпове във всички основни търговски дейности, по-високи при търговията с автомобили и горива и ремонт на автомобили – 12.8%, и търговията на дребно и ремонт на лични вещи и стоки за домакинството –10.9% и ръст от 3.5% при търговията на едро.

От наблюдаваните сектори и дейности най-голямо увеличение има при търговията с автомобили и мотоциклети – 16.9%, следвана от търговията на едро с машини и оборудване – 16.5%, търговията на дребно със стоки за домакинството и битова техника – 16.2%, и търговията на дребно с текстил, облекло и обувки – 11.6%.

Търговията на дребно с храни, напитки и тютюневи изделия и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки нарастват съответно с 8.8% и 8.5%. 

През месец февруари нетните приходи по съпоставими цени бележат ръст от 5.8% спрямо същия месец на 2006 година. Увеличение се наблюдава във всички съставни дейности на търговията с автомобили и горива и ремонт на автомобили – средно 12.8%.

Търговията на дребно и ремонт на лични вещи и стоки за домакинството нараства с 10.2%, като от изследваните групи намаление се наблюдава само при търговията на дребно, извършвана извън магазините – 5.8%. Търговията на едро бележи ръст от 3.6%, който оказва съществено влияние при формиране на общия индекс поради високия относителен дял в обема на приходите – около 70%.

В сравнение с предния месец нетните приходи при осигурена съпоставимост нарастват незначително – 1.0%, като при търговията с автомобили и горива и търговията на едро темповете са положителни и достигат съответно 4.2% и 0.6%, а при търговията на дребно нивото на реализираните приходи се запазва.

Споделяне

Още от Свят

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?