Приходите от туризъм са се увеличили с 4.2% за деветмесечието

Лято 2019 е било по-добро от миналогодишното за бранша

Приходите от туризъм са се увеличили с 4.2% за деветмесечието

Ръст на туристите (4.9%), на нощувките (0.7%) и на приходите (4.2%) в бранша за деветмесечието на годината, отчете Министерството на туризма по данни на Националния статистически институт (НСИ).

Фалитът на туроператора "Томас Кук" през септември не е оказал сериозно въздействие върху сектора в България. Данните на НСИ отчитат ръст на приходите от туризма през деветия месец на годината с 1.9% и на пренощувалите в хотелите с над 10 легла с 1.4 на сто спрямо септември 2018 г. Намаление е отчетено единствено в броя на нощувките с 2.3 на сто на годишна база.

"Резултатите показват, че българският туризъм се развива устойчиво, въпреки трудностите и силната международна конкуренция, пред които бяхме изправени през 2019 г.", коментира министърът на туризма Николина Ангелкова в съобщение на ведомството ѝ.

"Мобилизацията и сътрудничеството между държава, бизнес и местна власт илюстрираха нагледно, че заедно преодоляваме успешно предизвикателствата", допълва тя.

Ангелкова отправя благодарност към работещите в туризма и апелира за отговорна и усърдна работа от всички през настъпващия зимен сезон и за успешна подготовка на лято 2020 г.

Туризмът излиза на плюс към края на септември

Близо 1.4 млрд. лева са приходите от нощувки в туризма за деветмесечието. Това е ръст от 4.2 на сто спрямо година по-рано, сочат данните на НСИ, обобщени от Министерството на туризма.

Броят на реализираните нощувки от януари до септември включително е над 24.5 милиона, което е ръст от 0.7%.

Пренощувалите в местата за настаняване с 10 и повече легла са 6.87 милиона души, което е увеличение с 4.9% в сравнение с януари-септември на рекордната за туризма 2018 г.

Успешно лято 2019

От представените данни става ясно, че летният сезон не е бил слаб за морския туризъм, както се оплакваха хотелиерите. Единствено за най-северните дестинации, които попадат в област Добрич, има отстъпление спрямо миналогодишните показатели.

За летния период от юни до септември тази година приходите от нощувки са над 1.095 млрд. лева. Това е ръст от 4.5 на сто в сравнение със същия период на 2018 г.

Постъпленията от нощувки, реализирани от българи през летния сезон на 2019 г., са почти 223 млн. лв. Това е значително нарастване от 18 на сто спрямо същите месеци на предходната година.

Приходите от нощувки на чужденци са близо 873 млн. лв., което е увеличение от 1.5 на сто.

Общо пренощувалите в хотели с над 10 са над 4.642 милиона в периода юни - септември 2019 г. Това представлява ръст от 6.1 на сто в сравнение със същия период на 2018 г.

Според данните на НСИ общо за трите черноморски области Варна, Бургас и Добрич броят на пренощувалите бележи ръст от 6.9 на сто за четирите месеца от юни до септември. Най-високо е увеличението по този показател за област Бургас - с 12.1 %, а за област Варна нарастването е с 1.5 на сто. Единствено за област Добрич е регистрирано намаление от 0.8%.

Възходящ тренд през септември

През септември 2019 г. са работили 2924 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги. Броят на стаите в тях е 131.6 хил., а на леглата - 294.7 хиляди. В сравнение със септември 2018 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 2.9%, а броят на леглата в тях - с 0.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2019 г., е над 3 млн., което е с 2.3% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

През септември 2019 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 74.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 32.3% - на българи.

В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19.9% от нощувките на чужденци и 31% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.8 и 36.7%.

Броят на пренощувалите лица в хотелите през септември се увеличава с 1.4% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достига 847.3 хил., като е регистрирано увеличение при българите с 3.3% и намаление при чужденците с 0.1%.

Над 377 хиляди българи са реализирали средно по 2.5 нощувки през септември. Чуждите граждани са били 469.5 хил. и са осъществили средно по 4.6 нощувки. Близо 73 на сто от тях са отсядали в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2019 г. е 36.4%, като намалява с 1 процентен пункт в сравнение със септември 2018 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 48.3%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 32.1%, и с 1 и 2 звезди – 20.2%.

Приходите от нощувки през септември 2019 г. достигат 166.7 млн. лв., което е с 1.5% повече в сравнение с година по-рано. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани - с 13.8%, докато тези от чужди граждани намаляват с 1.8%.

Споделяне

Още от Бизнес