Приключват одитите на служебния кабинет в министерствата

Одитите на министерствата, които започна на 14 август служебният кабинет приключват в понеделник. Както бе обявено преди десетина дни, целта е да се установят направените разходи и поетите финансови задължения и ангажименти.

Прави се и анализ на съответствието им със Закона за бюджета и влиянието им върху бюджета, включително върху дефицита на начислена основа. В края на месеца ще бъде готов обобщен доклад за всички проверки.

Междувременно министърът на транспорта Николина Ангелкова продължава проверките на инфраструктурни проекти, финансирани със средства от Оперативна програма "Транспорт". В понеделник тя инспектира строителството по участъците, включени в проекта за модернизация на жп линията Пловдив - Бургас.

Споделяне

Още от Бизнес