Приоритети на партиите, според програмите им

ОБРАЗОВАНИЕ:

ГЕРБ

 • Двоен ръст на учителските заплати за 4 години и програма за квалификация на млади учители.
 • Интерактивни дъски и насърчаване на модерни методи на обучение.
 • Делегираните бюджети да не зависят от броя на учениците.
 • Без социални помощи за семейства, чиито деца не посещават училище

БСП

 • Премахване на държавна субсидия за честните училища, която влиза в сила от 2018 г.
 • Държавата ще плаща таксата на студентите в нужни на икономиката специалности.
 • Повишаване на парите до 5% от БВП през 2020 г. при 3.5% за 2017 г. а за научно-изследователска дейност – 1% от БВП при 0.19 % сега.

ДПС

 • Повече самостоятелност на образователните институции при формирането и провеждането на политики и самоуправление чрез обществени съвети.
 • Намаляване на отпадащите ученици.
 • Професионално образование като средство за борба с безработицата при младите хора.

Нова Република

 • Вдигане на учителските заплати с над 20% още от първата година
 • Без инспекторати по образованието и 30% съкращения в администрацията на МОН
 • Децентрализация на системата чрез връщане на управлението в общините
 • Бюджет за образование за 5.5% от БВП в края на мандата, а за научноизследователска и развойна дейност - 1.5% от БВП.
 • Държавната субсидия за училищата според резултатите от външното оценяване.
 • Държавната поръчка в университетите според рейтинга им и нуждата от кадри.

Реформаторски блок

 • Бюджет за образование не по-нисък от 4.5 % от БВП до 2020 г.,
 • Безплатни учебници за всички ученици от I до ХII клас.
 • По-широко обвързване на социалните помощи с посещаемостта на децата в училище
 • Повишаване на стипендиите за докторанти от 450 лв. на 900 лв.

АБВ/Движение 21

 • Увеличение на учителските заплати и до 5% от БВП за образование
 • Отмяна на публичното финансиране за частни училища.
 • Безплатни ясли и детски градини за всички деца
 • Диференцирани делегирани бюджети за училищата –една част ще финансира образователния процес на ученици, а друга –да материална база и заплати, без двете да зависят една от друга
 • Строг контрол върху посещаемостта в училище и увеличаване на санкциите при отпадане.
 • Създаване на Фонд "Наука" с капитал от 250 млн. лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ:

ГЕРБ

 • Демонополизиране на Здравната каса. Прецизиране на т.нар. основен пакет медицинска помощ и развитие на допълнителното здравно осигуряване или застраховане за премахване на доплащането в болниците.
 • Замяна на клиничните пътеки с диагностично свързани групи като модел на финансиране на болничната помощ.
 • Лечение с електронна здравна карта и онлайн контрол за ползването на медицински услуги.
 • Въвеждане на електронна рецепта и електронно направление.

БСП

 • Създаване на фонд за лечение на социално слаби без здравни осигуровки.
 • Премахване на доплащането при лечение в болница за здравноосигурените граждани.

ДПС

 • Вдигане на парите за здравеопазване в държавния бюджет над 5% от БВП.
 • Демонополизация на Здравната каса.

Реформаторски блок

 • Изплащане на задълженията и премахване на търговския статут на болниците с над 50% държавно участие
 • Повишение на заплатите в сектора
 • Усъвършенстване на механизмите за финансиране на болничната помощ
 • Здравно застраховане или допълнителни осигуровки за дейностите извън основния пакет на НЗОК,
 • Прогенерична лекарствена политика

АБВ/Движение 21

 • Преобразуване на болниците от търговски дружества в специална
 • категория юридически лица лечебни заведения
 • Строги унифицирани критерии за сключване на договор от болници с НЗОК и използване на обществените фондове.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА:

ГЕРБ

 • По-високи пенсии чрез ръст на приходите от осигуровки заради увеличени доходи.
 • Достъп до комплексни социални услуги според индивидуалните потребности на децата, семействата, рисковите групи, хората в уязвимо положение, както и хората с увреждания

БСП

 • Вдигане на по-отдавна отпуснатите пенсии с 20% чрез преизчисляване.
 • Обвързване на минималната работна заплата с ръста на средното трудово възнаграждение
 • Обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 години според минималната заплата.
 • Помощи за учениците от социално слаби семейства от I-IV клас.

Нова Република

 • Ръст на средната пенсия до 700 лв. в края на мандата.
 • Повишаване на средната заплата до 700 евро

Нов Кодекс на труда

 • Преформатиране на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Реформаторски блок

 • Ограничение на социални плащания за безработица за хората, които нямат основно образование.

"Да, България"

 • Ръст на доходите на домакинствата с 50% през следващите пет години

ДПС

 • Индексиране на пенсиите в четири стъпки
 • Ръст на заетостта - до края на мандата да е 76%.
 • Увеличение на минималната заплата

АБВ/Движение 21

 • Увеличаване на минималната работна заплата на 700 лв. за 4 години
 • Преизчисляване на всички пенсии за стаж и възраст към осъвременен осигурителен доход (към 2016 г.)
 • Увеличаване на коефициента за година стаж на новоотпуснатите пенсии до 1.3 при 1.1 сега;
 • Увеличаване на тавана на пенсиите до 1600 лв. за 4 години.
 • Диференцирана работна заплата за висшисти – по-висока с 30% от МРЗ, ако заемат позиция, изискваща висше образование;
 • Изравняване на обезщетенията за майчинство за втората година с текущия размер на минималната работна заплата;
 • Изплащане на пълния размер на обезщетенията за майчинство на жените, които се връщат на работа по всяко време - от първата до края на втората година;

ФИНАНСИ:

ГЕРБ

 • Ръст на средната заплата до 1500 лв., а на минималната – до 650 лв.
 • БВП да надхвърли 110 млрд. лв.
 • инвестиционна програма за Северозападна България, Родопите, Странджа – Сакар и пограничните райони
 • Още средства за "безплатно" саниране и включване на еднофамилни къщи.

БСП

 • 20% данък върху месечни доходи на лице над 10 хил. лв.
 • За всяко дете намаляване с 50 лв. месечно на подоходния данък на родителите
 • Създаване на Национален финансов холдинг към "Българската банка за развитие" за стимулиране на износа
 • Без данък печалба за стартиращи фирми с до 150 хил. лв. оборот, собственост на до 35-годишни предприемачи, открили поне пет работни места за две години.
 • Нови финансови инструменти за дългосрочно финансиране на инфраструктурни проекти
 • специален закон за фирмите с 50% и над 50% общинско или държавно участие

"Нова република"

 • Намаляване на ДДС от 20% на 9% за основните храни, лекарствата и книгите
 • държавата да отвори акцизни складове за горива.
 • Премахване на данък "уикенд"
 • Данък МПС задължително да се инвестира в общински пътища
 • Такса смет на принципа "замърсителят плаща"

Реформаторски блок

 • Усъвършенстване на методиката за изчисляване на данък "уикенд"
 • Намаляване на ДДС поетапно от 20% на 18% за четири години
 • Определяне на такса смет според количеството
 • Преодоляване на дефицитите в общините
 • Първите три дни от болничния отново за сметка на НОИ
 • Вдигане прага на регистрация по ДДС от 50 000 лв. на 200 000 лв.
 • Създаване на "Златен регистър" за бързо възстановяване на ДДС (подобна система има и в момента, б. р.)
 • Приемане на закон за фалита на физическите лица

"Да, България"

 • Присъединяване на България към Европейския банков съюз и курс към влизане в еврозоната
 • Премахване на данъците върху лихвите по влоговете и "уикенд"
 • Увеличаване на прага за регистрация по ДДС от 50 000 лв. на 100 000 лв.
 • Въвеждане на закон за личния фалит и усъвършенстване на законодателството за търговската несъстоятелност
 • Закриване на Българската банка за развитие
 • Преоценка на таксите във втория пенсионен стълб
 • Повишаване на събираемостта на данъците чрез разследване на големи данъчни измами в размер на 1.6 млрд. лв.

ДПС

 • Интегрирани регистри за стимулиране на инвестициите.

АБВ/Движение 21

 • Вдигане на прага за регистрация по ДДС от 50 000 лв. на 100 000 лв.
 • Въвеждане на данък върху финансовите транзакции
 • Намаляване на ДДС върху лекарства, учебни помагала и бебешки храни
 • Вдигане на ДДС върху хазарта и луксозните стоки (върху хазарта сега няма ДДС, б. р.)
 • нулева ставка на корпоративния данък при реинвестиране на печалбата в дълготрайни производствени активи

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ:

БСП

 • Прецизиране на текстове в Закона за обществените поръчки и затваряне на предпоставки за корупция.

Нова Република

 • Без търговска тайна при договори за приватизация, концесия, обществени поръчки и други сделки, сключвани от държавата чрез нейни органи.
 • Унифицирана документацията на обществените поръчки и електронното им провеждане
 • Създаване на звено за организация и провеждане на поръчките, което ще бъде независимо от възложителя, изпълнителя и Министерския съвет.
 • Обжалването на търговете да е пред административните съдилища, не пред КЗК като първа инстанция

"Да, България"

 • Централизирана онлайн платформа за всички поръчки чрез система за електронни търгове, електрони обяви, типови поръчки.
 • Излъчване онлайн на заседанията на комисиите по оценка на участниците в процедурите за обществени поръчки.
 • Черен списък за некоректните фирми, които не се разплащат с подизпълнител или са с установен случай на корупция.

ЕВРОФОНДОВЕ:

ГЕРБ

 • Програмата за селските райони става публична и се подчинява на същите правила като останалите европрограми.
 • По-проста и по-достъпна документация за кандидатстване и отчитане на проекти с по-малко разход.
 • "Оптимален регионален баланс" и възможности за икономическо оживление на изостаналите райони.
 • Публичните инвестиции само в сфери без частен интерес.
 • Създаване на "лостов ефект", при който всяка инвестиция трябва да бъде планирана така, че не само да задоволи нужди и да решава проблеми, но и да създава предпоставка за "събуждането" на частното финансиране и привличане на нови инвестиции в реалния сектор
 • Активно участие в преговорите за бъдещето на кохезионната политика и бюджета на ЕС след 2020 година, включително и използване на председателството на ЕС през 2018 г.

БСП

 • Подкрепа на инициативите на ЕС за финансиране на малките и средните предприятия чрез капиталовия пазар.
 • Подкрепа на инициативите за създаване на европейски фондове за венчър капитал (EuVECA) и особено фондове за социално предприемачество (EuSEF)

Реформаторския блок

 • Създаване с европари на научни центрове за върхови постижения
 • Повишаване на административния капацитет на общините за европейски проекти

ДПС

 • Стартиране работата на Фонда на фондовете като средство за улесняване на започването на малък и среден бизнес и стартъп програмите
 • Ефективно използване на възможностите на новите инструменти за инвестиции на ЕС, като Европейския фонд за стратегически инвестиции.
 • В програмата на "Нова Република" и "Да, България" темата не е засегната.

ЗЕМЕДЕЛИЕ:

ГЕРБ

 • Развитие на ефективно поливно земеделие.
 • Довършване на изграждането, въвеждане и реално функциониране на нова система за борба с градушките, покриваща цялата страна.
 • Наука и иновации в земеделието.
 • Увеличаването на дела на българските храни в търговските вериги, насърчаване използването на български суровини в производството на храни и повече възможности за БДС-продукти.

БСП

 • Задължителни квоти български храни в търговските вериги с годишен оборот над 2 млн. лв.
 • Контрол на "тавана" на директните плащания за големите стопанства чрез система за установяване на допустими разходи и наети лица.

Да, България

 • Таван от 20 хил. дка субсидирана обработваема площ и пренасочване на спестените помощи към екоземеделие, традиционни култури и отрасли с висока добавена стойност.

ДПС

 • Фонд от 500 млн. лв. за подкрепа на инвестиции в преработващи селскостопанска продукция предприятия.

ИКОНОМИКА:

БСП

 • Фонд "Индустрия" за 500 млн. лв.
 • Фонд "Иновации" – 150 млн. лв.

Нова Република

 • 6-7 процента годишен ръст със същите данъци

Да, България

 • Ежегоден 6% икономически ръст и увеличаване на доходите на домакинствата с 50% за пет години чрез експортно-ориентирана икономика и фокус върху иновациите
 • Обединяване на агенциите за инвестиции, за малките и средни предприятия и търговските аташета в малък и гъвкав Български борд за просперитет.

АБВ/Движение 21

 • Фонд за иновации и високо-технологични експортни производства с 1 млрд. лв. с опция за участие на 500 млн. лв. частен капитал.

ТРАНСПОРТ:

ГЕРБ

 • Нови влакове, довършване на жп проекти.
 • Трети метролъч.
 • Проектиране на интермодални терминали във Варна и Видин.
 • Концесии на летищата София, Пловдив и Балчик, както и на четири пристанищни терминали в Русе.

БСП

 • Оздравяване на БДЖ чрез двегодишна държавна гаранция за изплащане на задълженията към кредиторите и последващи действия за рефинансиране на дълга.
 • Създаване на смесени предприятия за производство на нов подвижен състав – мотрисни влакове, рециклиране и модернизиране на пътнически, товарни вагони и локомотиви.
 • Нов стил на корпоративно управление, обвързано с нарастване на пазарния дял на държавния оператор.
 • Нови участъци от автомагистрали чрез публично-частно партньорство.

Нова Република

 • Развитие на екологичния транспорт
 • Свързаност на различните видове инфраструктура.
 • Съживяване на водния транспорт и пристанищната инфраструктура.
 • Нови технологии за управляване на транспорта.
 • Развитие на връзките с Гърция и Румъния.
 • Проектиране на тунела под Петрохан.
 • Изграждане на нови пристанищни терминали в Русе, Видин и Варна на принципа на концесията.

Да, България

 • Силен жп транспорт със свързана инфраструктура

ЕНЕРГЕТИКА:

ГЕРБ

 • Енергийна стратегия до 2030 с хоризонт до 2050 г.
 • Удължаване живота на V и VI блок на АЕЦ "Козлодуй" и рационално използване на платените вече активи по проекта за АЕЦ "Белене".
 • Листване на борсата до 20 процента от капитала на "Българския енергиен холдинг" с цел осигуряване на допълнителни средства в енергетиката и постигане на повече прозрачност при управление на дружествата от групата.

БСП

 • Развитие на АЕЦ "Белене"
 • Директна газова връзка с Русия и всички останали проекти с доказана икономическа ефективност и спазване на екологичните норми.
 • Подкрепа за използване на електромобили, съхранение на електроенергия и развитие на интелигентни енергийни мрежи.
 • Енергийни помощи за двойно повече - 500 хиляди домакинства.

Нова Република

 • Без преференциални цени за производство на електроенергия.
 • Балансиране на електропотреблението без пикове и спадове, което ще спести милиони левове за инвестиции в енергийна ефективност и умни мрежи.
 • Парогенераторите от оборудването за АЕЦ "Белене" да се инсталират в АЕЦ "Козлодуй", останалата част да се продаде на трети страни с помощта на Русия.
 • Малки газови централи за балансиране на търсенето.
 • Оползотворяване на хидроенергийния потенциал на Дунав и места.
 • От регулация на пазара на горивата 1.5 млрд. лв. годишни приходи в бюджета.

Да, България

 • Цялата търговия с ток на борсата
 • Малки независими електроцентрали

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

БСП

 • Ускорено приемане на инвестиционна програма за интегрирано развитие на изоставащите райони в България – Северозападна България, Родопи, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слаборазвити райони.
 • Отстояване и развитие на принципите на децентрализацията и субсидиарността в местното самоуправление.

Нова Република

 • Децентрализация на общините. Обединяване на изоставящите икономически региони в страната.
 • Окрупняване на областите и на районните кметства в София.
 • Пряк избор на областните управители. Заплащане на такса смет според изхвърлените боклуци

ДПС

 • Всички разрешителни – на едно гише.
 • За инвестиции над 5 млн. лв. се издават от БАИ за 90 дни, под 5 млн. лв. - от областните и общински управи за 60 дни.
 • Мълчаливо съгласие при липса на отговор в срока.

ТУРИЗЪМ:

ГЕРБ

 • Фонд туристическа инфраструктура за финансиране развитието на национални курорти и туристически атракции с недостатъчна степен на социализация.
Споделяне

Още от Избори 2017