Природният газ поевтинява с 1,81%

Природният газ поевтинява с 1,81%

Цената на природния газ за първото тримесечие на 2020-та година да бъде намалена с 1,81% в сравнение с последните три месеца на миналата година. Решението беше взето на заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

В утвърдената цена на природния газ от 44,04 лв./MWh са включени компонента "цена на природния газ на входа на газопреносните мрежи" в размер на 43,34 лв./MWh, компонента за дейността "обществена доставка" в размер на 0,56 лв./MWh и компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото от 0,14 лв./MW.

В цената на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа и клиентите следва да ги заплащат на крайните снабдители по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД.

От 1 януари 2020 г. руският газ вече няма да влиза по Трансбалканския газопровод през Украйна и Румъния, а това ще става на границата с Турция при пункта "Странджа/Малкочлар". Очаква се от смяната на трасето страната ни да пести средно по 70 млн. лв. годишно от транзитни такси, а газът може да поевтинее с 5%. 

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?